Koliko dnevno pričamo, a koliko šaljemo SMS poruka?

Od strane Ozon
0 komentar

Nedavni pregled tržišta elektronskih komunikacija u Srbiji za prvi kvartal ove godine, koji je objavila Republička agencija za elektronske komunikacije i poštansku delatnost (RATEL), pružio je uvid u obrasce korišćenja pretplatnika fiksne i mobilne telefonije.

Prema izveštaju, pretplatnici fiksne telefonije su tokom prvog kvartala ove godine trošili na telefonske razgovore u proseku 2,1 minut dnevno, dok su korisnici mobilne mreže na telefonske razgovore trošili oko 6,6 minuta dnevno i slali u proseku 1,5 tekstualnih poruka.

U izveštaju se ističe pad broja pretplatnika fiksne telefonije i prometa u prvom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal. Pored toga, tržište usluga mobilne mreže beleži pad broja aktivnih korisnika. Što se tiče fiksne telefonije, struktura pretplatnika je ostala relativno nepromenjena u odnosu na kraj prethodne godine, pri čemu privatni korisnici čine 87% pretplatnika fiksne telefonije. Štaviše, tokom ovog perioda preneto je ukupno 5.200 brojeva, što ukazuje na povećanje u odnosu na prethodni kvartal.

U prvom kvartalu, oko 8,37 miliona aktivnih korisnika mobilne mreže generisalo je oko 5,05 milijardi minuta domaćeg i međunarodnog govornog saobraćaja, uz slanje oko 1,13 milijardi SMS poruka.

Međutim, glasovni i SMS saobraćaj u mobilnoj mreži tokom ovog perioda bio je manji nego u četvrtom kvartalu 2022. godine. U prvom kvartalu zabeleženo je 5,22 miliona postpejd i 3,15 miliona pripejd mobilnih korisnika, što odražava pad u odnosu na prethodni kvartal. Korisnici su uglavnom upućivali pozive na brojeve unutar sopstvene mreže sa mobilnih telefona, dok su pozivi u romingu od međunarodnih korisnika bili veći broj domaćih korisnika koji su pozivali međunarodne brojeve.

Izvor Tanjug

Možda Vam se svidi i