Kako naplatiti štetu na autu zbog nevremena – put do odštete dugačak, ali dostižan

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Proces nakon pada drveta na automobil može biti komplikovan, ali znanje o osiguranju i procedurama može olakšati situaciju. Ukoliko je vozilo imalo kasko osiguranje, idealno je jer će ova vrsta osiguranja pokriti štetu. Postupak podnošenja zahteva za odštetu je prilično jednostavan. Potrebno je kontaktirati svoju osiguravajuću kompaniju, nakon čega će procenitelj proceniti štetu u roku od 15 dana. Novčana nadoknada će biti isplaćena nakon toga.

Situacija se komplikuje ukoliko vozilo nije bilo osigurano kasko osiguranjem. U ovom slučaju, prvo se mora utvrditi da li je drvo palo sa privatnog posed, ili sa javne površine. Odgovornost za nadoknadu štete postoji samo ukoliko je drvo bilo trulo, suvo ili je bilo za sečenje. U svim ostalim situacijama primenjuje se princip „više sile“, gde ne postoji odgovornost grada, komunalnih preduzeća ili privatnih lica.

Kada saobraćajna policija vrši uviđaj nakon nezgode, sačinjava se zapisnik kao dokazni materijal. Materijalne štete na vozilu mogu se podići u prostorijama MUP-a u roku od 10 dana. Međutim, u slučaju ekstremnih vremenskih neprilika, poput nedavnog nevremena u Novom Sadu, vlasnici su suočeni sa dodatnim komplikacijama. Duže čekanje na zapisnik može dovesti do problema sa prijavom štete unutar roka koji je propisan od strane drugih institucija.

– Posle nevremena koji je zadesio Novi sad 21. jula, odmah sam sve odradio kako su objasnili u gradskim institucijama, predao sam dokumentaciju u MUP i dobio informaciju da ću dobiti poziv u roku od 7 do 10 dana. Evo i posle 15 dana niko ne zove. Otišao sam da pitam a odgovor je bio da zakonski mogu dobiti izveštaj do 30 dana. Nije ni to problem ali kako su stigli pozivi da se šteta na vozilima prijavi do 24. avgusta, kada je Novi Sad u pitanju, a ja sam predao zahtev za zapisnik 24. jula, postoji mogućnost da neću moći da predam na vreme svu potrebnu dokumentaciju, jer je taj zapisnik samo jedna od stavki koje treba predati, objašnjava vlasnik automobila na koji je palo drvo tokom nevremena.

Dakle, nevreme je napravilo ogromnu štetu u gradovima Srbije, samo u Novom Sadu oštećeno je preko 90 automovila, ali da li je potrebno ovakvo komplikovanje postupka, umesto da se omogući oštećenom da pribavi zapisnik, na vreme. Jedna ustanova daje rok do 24. avgusta a druga nije u mogućnosti da oštećenom preda zapisnik do istog datuma.

Šta je sa onima koji su morali duže čekati da izađu radnici, naprave zapisnik i sklone drvo ili grane sa automobila. Ovo je samo jedan od problema na koje nailaze vlasnici automobila kojima je nevreme oštetilo vozilo.

Situacija sa delovima i popravkom automobila nakon oštećenja vetrobrana takođe je jedan od problema koji ovih dana pokušavaju da reše vlasnici oštećenih automobila, posebno kada originalni delovi nisu dostupni i kada je potrebno čekati na njih. To često može izazvati dodatno čekanje za vlasnike oštećenih vozila. Jedan vlasnik automobila iz Sremske Mitrovice po proceni, ima štetu na automobilu od 3.500 evra, a otežavajuća okolnost je što delovi potrebni za popravku dolaze iz Japana i nisu dostupni na lokalnom tržištu. Osim što je prisiljen čekati na delove, nakon što stignu, potrebno je izvesti limarske i farbarske radove, što znači, da će ceo proces trajati mnogo duže.

Radionice koje rade popravku automobila oštećenih usled nevremena kažu da su popravke individualne i da krajnja cene zavisi od marke i godišta automobila i da li deo mora da se menja, naručuje novi, ili je dovoljno samo ispravljanje i farbanje. Veće površine na automobilu kao što su haube i krov iziskuju veće troškove.

Zamena šoferšajbne kreće se od 12.000 dinara za kineskog proizvođača i preko 20.000 dinara za evropskog proizvođača. Cena zavisi i od toga da li postoje senzori i koji model je u pitanju. Što je ređi model automobila, to je teže doći do dela, pa je tako on i skuplji.

U situaciji kada dolazi do pada drveta ili grana sa drveta na vozilo zbog vetra ili drugih razloga, postoji mogućnost da se šteta naplati. Ako se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za održavanje i eventualne štete snose grad ili lokalna samouprava. Ako drvo padne na vozilo, važno je preduzeti sledeće korake:

-Pozovite policiju na uviđaj: Prvo je potrebno pozvati saobraćajnu policiju kako bi se napravio zapisnik o događaju. Ovo je važno kako bi se dokumentovala situacija i prikupili relevantni podaci za buduće postupke.

-Kontaktirajte veštaka: Nakon uviđaja, može biti korisno angažovati veštaka koji će proceniti štetu na vozilu. Ova procena će biti značajna u postupku naknade štete.

-Pratite procedure za prijavu štete: U zavisnosti od vaše situacije i osiguranja, trebali biste slediti propisane procedure za prijavu štete. Ako imate kasko osiguranje, kontaktirajte svoju osiguravajuću kompaniju kako biste započeli proces nadoknade.

-Pravna procedura: Ukoliko ne uspete da postignete sporazum sa odgovornom stranom ili osiguranjem, možete se obratiti pravnoj pomoći ili advokatu kako biste zaštitili svoja prava i tražili nadoknadu štete.

Iako je osnovna polisa osiguranja obavezna prilikom registracije vozila, to nema nikakvog značaja prilikom štete na automobilu nastale usled prirodnih nepogoda. Oštećenje automobila nastalo na ovaj način, ako je drvo palo na haubu, krov i slično, može da se naplati i da to jedino da pokriva kasko osiguranje.

Ukoliko se drvo nalazi na javnoj površini, odgovornost za njega snose grad ili lokalna samouprava. Prvo se vlasnik automobila u mirnom postupku obraća odgovornom licu, bilo da je to JKP ili fizičko lice. Ukoliko se to ne reši vansudski, onda je neophodna naplata štete pred sudom. Štetu računa veštak, u nju ulaze cena štete i rada. Ukoliko je vozilo totalno uništeno, gleda se vrednost vozila na dan incidenta, od čega se umanjuje vrednost olupine (jer se auto može prodati u staro gvožđe), pa tako vlasnik dobija 30% manje vrednosti svog automobila. Sudski sporovi traju dve do tri godine.

U zaključku, kada dolazi do oštećenja vozila usled pada drveta ili grana, važno je pravilno dokumentovati situaciju, pratiti procedure za prijavu štete i, ako je potrebno, potražiti pravnu pomoć kako biste osigurali da dobijete odgovarajuću nadoknadu za štetu na vozilu. Možda zvuči kao nemoguća misija, ali ne pristajte na polovična rešenja, razgovarajte sa pravnim licima i ako je potrebno oštetu potražite putem suda.

Možda Vam se svidi i