Kako i kada zastarevaju dugovi prema banci?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Svi smo se našli u finansijskim nevoljama, a dugovi prema banci nisu retkost. Međutim, mnogi ne znaju da dugovi, ukoliko nisu plaćeni, mogu da zastare, čime prestaju da budu pravno uterivi.

Prvo što treba da znate je da o zastare morate sami da vodite računa. Poveriocu to neće pasti na pamet, i sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti.

Dug prema banci zastareva 10 godina od dospelosti duga. Međutim, važno je napomenuti da ukoliko je banka pokrenula postupak za naplatu duga pred sudom, sva potraživanja se stopiraju. U ovom slučaju, zastarelost se računa 10 godina od donošenja pravosnažne presude o naplati duga. To znači da ako banka nije podnela tužbu za naplatu duga, a niste uplatili ni jedan dinar od duga, možete računati da je vaš dug zastareo, 10 godina od datuma kada je dug dospelost.

Napomena je da ukoliko uplatite bilo koji iznos ka banci, to automatski znači da ste priznali dug i obavezni ste da ga platite. Zakon o obligacionim odnosima propisuje da se zastarevanje prekida kada dužnik prizna dug.

Što se tiče slučaja kada žirant premine, obaveze prema banci ostaju i na naslednicima. Banka nije u obavezi da proverava da li je korisnik kredita ili žirant preminuo. Kada naslednici prihvate nasleđe, prihvataju i sve obaveze, uključujući i obaveze po kreditima pokojnika. Ukoliko niste nasledili imovinu, nećete biti u obavezi da izmirite dugovanje prema banci. Takođe, ako vrednost nasleđene imovine bude manja od obaveza koje je pokojnik preuzeo, obaveza naslednika će biti ograničena na vrednost nasleđene imovine.

U zaključku, dug prema banci zastareva 10 godina od dospelosti duga, a ne od smrti dužnika. Ukoliko je banka tužila dužnika, zastarelost se računa 10 godina od donošenja rešenja o pravosnažnoj presudi. Važno je biti svestan rokova zastare kako biste zaštitili svoja prava i imovinu.

Možda Vam se svidi i