Još dva dana za prijavu na drugi Javni poziv: 6.000 za đaka prvaka

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Gradska uprava za obrazovanje raspisala drugi Javni poziv „Naš đak prvak“ za dodelu budžetskih sredstava deci koja će prvi razred Osnovne škole na teritoriji Grada Sremska Mitrovica pohađati u 2023/2024. školskoj godini. Javni poziv je otvoren 01. septembra i traje do 10. septembra.

Drugi Javni poziv upućuje se licima koja prilikom prethodnog Javnog poziva nisu podneli prijavu za dodelu budžetskih sredstava, a ispunjavaju uslove propisane Programom za dodelu budžetskih sredstava, odnosno ovim Javnim pozivom.

Sredstva za realizaciju drugog Javnog poziva predviđena su članom 11. Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu u okviru pozicije 39, ekonomska klasifikacija 472931 u ukupnom iznosu od 976.000,00 dinara.

Budžetska sredstva se mogu dodeliti deci, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su državljani Republike Srbije,
  • da imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica i
  • da su upisani u prvi razred osnovne škole na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2023/2024. školskoj godini.

Budžetska sredstva u iznosu od 6.000,00 dinara se dodeljuju svakom detetu, uplatom predviđenog novčanog iznosa na tekući račun jednog od roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta.

Sredstva se dodeljuju kao vid podrške u svrhu kupovine školske opreme koja je deci neophodna za pohađanje redovne nastave.

Prijavu podnosi jedan od roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta.

Prijava se podnosi elektronski na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica, u okviru aplikacije „Naš đak prvak“. Podaci se unose redosledom predviđenim u obrascu. Svi traženi podaci moraju biti uneti u obrazac kako bi sistem prijavu mogao da obradi i registruje.

Aplikaciju popunite OVDE

Sastavni deo prijave je i obrazac saglasnosti kojom podnosilac prijave daje ovlašćenje državnom organu da po službenoj dužnosti može da pribavi neophodnu dokumentaciju za vođenje postupka.

Prijava se podnosi za svako od dece pojedinačno, po sistemu „jedno dete, jedna prijava“.

Link za podnošenje prijava je dostupan do kraja javnog poziva, na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

Podnosilac prijave, sem elektronski, ima i drugu mogućnost da obrazac prijave čitko popunjen, i u predviđenom roku, preda lično na uslužni šalter br.3, ili 4, Gradske kuće.

Podnete prijave razmatra Komisija za dodelu budžetskih sredstava deci koja će pohađati prvi razred osnovne škole na teritoriji Grada Sremska Mitrovici u 2023/2024. školskoj godini, a po isteku roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na broj telefona 022/2152909, odnosno elektronskim putem na adresu obrazovanje.bojana@sremskamitrovica.org.rs .

Dokumentacija koja se objavljuje uz javni poziv:

-obrazac prijave,

-obrazac saglasnosti.

Možda Vam se svidi i