Status energetski ugroženog kupca: Gde u Sremskoj Mitrovici predati zahtev za umanjenje računa za struju

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca u Sremskoj Mitrovici podnosi se organima lokalne samouprave nadležnim za poslove socijalne zaštite u mestu prebivališta. Zahtev se podnosi u Uslužnom centru grada Sremska Mitrovica, šalter broj šest.

Status energetski ugroženog kupca: „To je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice“.

Prema važećoj Uredbi Vlade Srbije, glavni kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su: ukupni prihodi domaćinstava, broj članova domaćinstva i imovno stanje.

Na umanjenje računa za struju pravo imaju svi socijalno ugroženi građani i primaoci dečijeg dodatka, materijani položaj, novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog člana domaćinstva i zdrastveno stanje.

Status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju jednočlana domaćinstva, čija je gornja granica prihoda 22.570,98 dinara. Za porodice sa dvoje članova domaćinstva limit je 35.773,68 i troje članova 48.976,38, za četvoročlana 62.179,08 i petočlana domaćinstva je 75.381,78 dinara. Porodice sa šestoro i više članova ne smeju da premaše primanja od 88.584,48 dinara da bi ostvarile ovo pravo.

Pored prihoda uslov su i površinski normativi, po Uredbi o socijalnom stanju. Status energetski ugroženog po ovom normativu za jednočlana domaćinstva, ne mogu da poseduju više od 40 metara kvadratnih + 10 m2. Za porodice sa dvoje članova limit je 58 metara kvadratna+ 10 m2, sa troje članova limit je 66 m2+ 10 m2, za četvoročlana 74 m2+ 10 m2 , za petočlana domaćinstva je 87 m2 + 10 m2. Porodice sa šestoro članova ne mogu da imaju više od 95 m2+ 10 m2 da bi ostvarile ovo pravo. Za stanovmike na selu, kvadratura nije uslov za dobijanje statusa energetski ugroženog kupca.

Sva domaćinstva pravo na umanjenje računa za struju mogu ostvariti nakon što podnesu zahtev i ispune uslove propisane Uredbom. Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć ili dečjeg dodatka, status dobijaju na osnovu akta nadležnog organa kojim je stečeno neko od ova dva prava. Novi zahtev za narednu kalendarsku godinu domaćinstva podnose od 1. decembra ove godine.

U Sremskoj Mitrovici ove godine je predato oko 425 zahteva.

Možda Vam se svidi i