Da li ste nedavno dobili kamatu na neplaćeni račun Telekoma?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ako ste na aprilskom ili majskom računu primetili kamatu a račune plaćate redovno, do 20-tog u mesecu, to se desilo jer niste videli novi datum dospeća plaćanja naveden na vašem računu.

Telekom, jedan od vodećih telekomunikacionih provajdera, nedavno je izmenio rok plaćanja, ali korisnici o tome nisu zvanično i precizno obavešteni. Umesto dosadašnjeg roka do 20. u mesecu, kupci su sada obavezni da svoje obaveze izmire do 15. Iako se na fakturama pominje revidirani rok dospeća, nije poslato eksplicitno obaveštenje da bi se korisnici obavestili o skraćenom roku plaćanja.

Telekom tvrdi da je izmena roka u skladu sa relevantnim zakonima i Pretplatničkim ugovorom. Kako je saopšteno iz Telekoma, korisnici su o promeni obavešteni putem svojih faktura. Međutim, mnogi korisnici smatraju da nisu bili adekvatno obavešteni o revidiranom roku plaćanja.

Telekom naglašava da je uveo opcije elektronske naplate i podstakao korisnike da se opredele za e-račune. Ova tranzicija je imala za cilj da pruži pogodnosti korisnicima koji preferiraju elektronske transakcije, a istovremeno i ubrzanje isporuke faktura na papiru. U Telekomu smatraju da su ovim izmenama stvoreni uslovi da korisnici imaju duži rok za plaćanje računa.

Korisnici očekuju pouzdane i precizne informacije o rokovima plaćanja i eventualnim izmenama tih uslova. Telekom bi trebalo da ovakva obaveštenja, o promeni datuma, roka plaćanja, koristi metod komunikacije, kao što su obaveštenja putem e-pošte ili tekstualne poruke, kako bi obezbedio da korisnici budu blagovremeno obavešteni o važnim ažuriranjima u vezi sa njihovim obavezama naplate i plaćanja, smatraju građani.

Možda Vam se svidi i