Zatvoreni prvi objekti u Sremskoj Mitrovici zbog toga što nisu koristili nove fiskalne kase

Od strane Ozon
1 komentar

Nakon terenskih kontrola zatvoreni su prvi objekti u Sremskoj Mitrovici koji nisu imali fiskalne kase.

Inspektori Poreske uprave su privremeno na 15 i 90 dana dana zatvorili dva objekata koji su imali ali nisu počeli da nove fiskalne uređaje

Zabrana obavljanja delatnosti se uvek prvi put izriče na 15 dana. Zatim, ukoliko se u roku od 24 meseca ponovo utvrdi nepravilnost onda na 90 dana, a ukoliko se nepravilnost još jednom ponovi – i na godinu dana.

E-fiskalizacija podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja, a potrebno je da svi obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi radili u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Za nepoštovanje odluke – kazne drakonske

U slučaju da ne sprovedite odluku očekuju vas drakonske kazne od 300.000, pa sve do dva miiona dinara.

Kazna je predviđena i ako obveznik fiskalizacije ne izda fiskalni račun, kao i kada račun ne sadrži obavezne propisane podatke, ali u slučaju da fiskalni račun sadrži neispravne podatke od značaja za visinu poreske obaveze.

Ako obveznik ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Za prekršaje će se pored pravnog lica, kazniti i odgovorno lice u pravnom licu obvezniku fiskalizacije i to novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Za navedene prekršaje kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Takođe, odgovornost ima i fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koje nije preduzetnik. – Ako napravi pomenute prekršaje biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Dragan 07.06.2022. - 9:43 pm

Advokati , stomatolozi , taksisti ne izdaju fiskalne račune za daleko veće račune nego prodavci na pijaci koje proganjaju ili ovi koje zatvarate Zašto ?

Komentari su zatvoreni.