Zakazana sednica Skupštine Grada: Šta je pred odbornicima?

Od strane Ozon
0 komentar

U četvrtak, 30. juna sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 22. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

D N E V N I R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA
  MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SOLARNE
  ENERGANE „RAŠINA KOLIBA“ U K.O.SALAŠ NOĆAJSKI,
 3. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2022.GODINU JP
  „URBANIZAM“ SREMSKA MITROVICA,
 4. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2022.GODINU JKP
  „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA,
 5. PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2022.GODINU JKP
  „VODOVOD“ SREMSKA MITROVICA,
 6. PREDŠKOLSKI PROGRAM PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“
  SREMSKA MITROVICA,
 7. PREDLOG PRAVILNIKA O NAKNADI ZA RAD KOMISIJE ZA
  SPROVOĐENjE POSTUPKA KOMASACIJE U K.O.DIVOŠ GRAD SREMSKA
  MITROVICA,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2021.GODINU JP „SREM-GAS“ SREMSKA
  MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2021.GODINU JKP „VODOVOD“ SREMSKA
  MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2021.GODINU JKP „KOMUNALIJE“
  SREMSKA MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA
  2021.GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O RADU JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM MAČVA“
  ŠABAC ZA 2021.GODINU,
 12. IZVEŠTAJI O RADU BUDžETSKIH KORISNIKA IZ OBLASTI KULTURE,
  SPORTA I TURIZMA ZA 2021.GODINU I TO:
  -BIBLIOTEKA „GLIGORIJE VOZAROVIĆ“
  -GALERIJA „ LAZAR VOZAREVIĆ“
  -ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
  -ISTORIJSKI ARHIV“SREM“
  -MUZEJ SREMA
  -POZORIŠTE „DOBRICA MILUTINOVIĆ“
  -POSLOVNO SPORTSKI CENTAR „PINKI“
  -TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
  -USTANOVA ATLETSKI STADION
  -USTANOVA ZA NEGOVANjE KULTURE „SREM“
  -CENTAR ZA KULTURU „SIRMIJUMART“
 13. IZVEŠTAJ O RADU APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA
  ZA 2021.GODINU,
 14. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH
  PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA
  ORGANIZOVANjA NA KOJA SE PRIMENjUJE ZAKON O JAVNIM
  PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA, ZA
  PERIOD 01.01. DO 31.03.2022.GODINE,
 15. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JKP
  REGIONALNA DEPONIJA „SREM MAČVA“ ŠABAC, ZA PERIOD 01.01. DO
  31.03.2022.GODINE,
 16. PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU
  SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA U K.O.VELIKI RADINCI
  NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU OD VLASNIKA LjILjANE
  POZNANOVIĆ IZ SREMSKE MITROVICE,
 17. PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI U JAVNU
  SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, U K.O. SREMSKA
  MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU OD VLASNIKA
  BUHA DAMIRA IZ SREMSKE MITROVICE,
 18. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA OTUĐENjA
  NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
  JAVNIM NADMETANjEM U ULICI BRANKA RADIČEVIĆA U ČALMI,
 19. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA OTUĐENjA
  NEPOKRATNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
  JAVNIM NADMETANjEM U ULICI 1.MAJA U ČALMI,
 20. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA PRIBAVLjANjA
  NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA
  NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU IZ PRIVATNE SVOJINE
  VUJIĆ MARIJANE I FABRI PERSE IZ SREMSKE MITROVICE,
 21. IZBORI I IMENOVANjA.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar