Za zdravlje, sreću i blagostanje. Danas dan sećanja na tri sveta apostola

Od strane Ozon
0 komentar

Srpska pravoslavna crkva slavi Svete apostole Aristarha, Puda i Trofima. Sveti apostoli Aristarh, Pud i Trofim su hrišćanski svetitelji. Oni spadaju u sedamdesetoricu apostola.

Aristarh je bio episkop u Apamiji Sirijskoj. Pominje ga apostol Pavle nekoliko puta (Dela Ap. 19, 29; Kološ. 4, 10; Filim. 23.). U Efesu je bio uhvaćen sa Gajem od naroda, koji se digao protiv Pavla. Kološanima piše apostol Pavle: pozdravlja vas Aristarh koji je sa mnom u sužanstvu. A u poslanici Filimonu naziva Pavle Aristarha pomagačem mojim, zajedno sa Markom, Dimasom i Lukom.

Pud je bio ugledan građanin rimski. Apostol Pavle ga spominje jedanput (II Tim. 4, 21). Dom Pudov je bio najpre utočište vrhovnim apostolima, a posle se obratio u crkvu, nazvanu Pastirska.

Trofim je bio iz Azije (Dela Ap. 20, 4) i sledovao je apostola Pavlu na njegovom putu, Na jednom mestu piše apostol Pavle: Trofima ostavih u Miletu bolesna (II Tim. 4, 20). Za vreme Neronova gonjenja, kada je apostol Pavle posečen, posečeni su i ova tri apostola.

Možda Vam se svidi i