Udarnički vikend za akcijaše iz udruženja “Udarnik”

Od strane Ozon
0 komentar

Udruženje građana „Udarnik “ iz Sremske Mitrovice, često organizuju akcije čišćenja, pomoći… toko su i ovog vikenda u akciji očuvanja prirode oko gradske plaže i gradskog keja, prikupili veliku količinu otpada  koje su nesavesni građani ostavili iza sebe i tako ugrožavali životnu sredinu.
Članovi udruženja će i dalje učestvovati na sličnim akcijama a sve u zaštiti naše okoline, našeg grada i svih stanovnika.

Udruženje građana „Udarnik “ iz Sremske Mitrovice okuplja nekadašnje učesnike Omladinskih radnih akcija i sve one koji žele da učestvuju u radu ovog udruženja.
U istom stroju nalaze se stariji i mladi željni da se brinu o uređenju  svog grada i svoje okoline.
Nekadašnje omladinske radne akcije na uređenju zemlje počele su da se organizuju još pre nego što se završio drugi svetski rat, dok su još trajale borbe sa okupatorom.
Omladinci su prvo organizovali prikupljanje letine za gladno stanovništvo ratom opustošene zemlje.
Odmah po završetku drugog svetskog rata dobrovoljne omladinske radne akcije organizovane su sa ciljem da se ponovo izgradi sve ono što je okupator porušio.
Godinama su svojim rukama omladinci i omladinke gradili pruge, podizali hidrocentrale, gradili puteve i pošumljavali goleti, izgradili Novi Beograd.
Iz Sremske Mitrovice dugo godina hiljade i hiljade omladinaca i omladinki odlazilo je u sastavu Mitrovačkih brigada širom nekadašnje Jugoslavije kako bi gradili svoju zemlju a na tim akcijama gradili su i sami sebe, svoj duh, telo i um.
Na uspomenu i očuvanje tradicije nekadašnjih omladinskih radnih akcija, entuzijasti u Sremskoj Mitrovici na čelu sa predsednikom udruženja, Marinkom Kršićem, osnovali su ovo udruženje koje svakim danom okuplja sve više pristalica. 
 Udruženje je do sada  imalo dosta aktivnosti koje su građani veoma rado prihvatili.

Možda Vam se svidi i