Učiteljska škola u Sremskoj Mitrovici osnovana 16. juna 1962, danas – Visoka škola srukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare “Sirmijum”

Od strane Ozon
0 komentar

Visoka škola strukovnih studija “Sirmijum” u Sremskoj Mitrovici je ustanova sa tradicijom dugom 56 godina. Osnovana je 16. juna 1962. godina kao Učiteljska škola, koja je obrazovala učitelje kroz petogodišnji program. Osamdesetih godina prošlog veka, u sklopu društvenih potreba za novim profilom nastavnika razredne nastave i pedagoškog nasleđa učiteljskoh škola, rodila se ideja o pedagoškim akademijama u našoj zemlji, pa je 7. juna 1973. odlukom Skupštine Pokrajinske zajednice obrazovanja, Škola postala Pedagoška akademija.
U razvoju i delovanju Pedagoške akademije „Dušan Vukasović Diogen“ dolazilo je do čestih promena: programi obrazovnih profila, položaja i uloge studenata, obima delatnosti i sl.
Obrazovanje vaspitača započelo je prvi put kao prekvalifikacija učitelja 1979/80. godine. Redovne studije za vaspitače dece predškolskog uzrasta započele su 1981. godine, kada je u svim pedagoškim akademijama Vojvodine organizovano školovanje za nastavnike razredne nastave i vaspitače za rad u predškolskim ustanovama.
Dalja reorganizacija Pedagoške akademije „Dušan Vukasović Diogen“ izvršena je 1983. godine u skladu sa (novim) Zakonom o vaspitanju i obrazovanju. Ova izmena nije bila samo organizaciono kadrovske prirode, već je izmenjen i statut Akademije. Srednji stepen prosvetnog smera je izdvojen iz sastava Akademije i uključen u Srednju školu društvenih delatnosti, a Akademija je zadržala statut Više škole.
Viša škola za obrazovanje vaspitača je upisana u sudski registar 28.04.1994.godine. Obrazovanje učitelja i vaspitača je ostvarivano od školske 1993/94.godine. Od 01.10.1999.godine prestalo se sa obrazovanjem učitelja na višem stepenu studija i škola radi samo na obrazovanju vaspitača.
Viša škola za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici 3.maja 2007. godine je po odluci Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta dobila Uverenje o akreditaciji ustanove i studijskih programa, na osnovu kojeg je prerasla u Visoku školu strukovnih studija, a Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu istog meseca, 28.maja, 2007. godine izdao je Školi dozvolu za rad kao Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, jedinoj državnoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u regionu Srema.
Odlukom Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Visoka škola strukovnih stidija za obrazovanje vaspitača iz Sremske Mitrovice, od 10. aprila 2013. godine posluje pod novim nazivom i to „Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum“.
Na osnovu izmene naziva Visoke škole i akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih i specijalističkih studija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 17. aprila 2013. godine izdao Školi dozvolu za rad.
Danas je Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, moderna visokoškolska ustanova, koja radi u skladu sa Zakonom i najvišim standardima kvaliteta visokoškolskog obrazovanja i ostvaruje studijske programe u polju pedagoško andragoških i ekonomskih nauka, na nivou strukovnih studija prvog i drugog stepena.

Među Mitrovčanima je ova ustanova poznata kao “Pedagoška akademija” jer je dugi niz godina svog postojanja obrazovala učitelje i nastavnike razredne nastave.

Foto Visoka škola strukovnih studija

Branislav Nedimović je najavio još u januaru ove godine, tokom  konferencije za medije najavio unapređenje visokoškolskog obrazovanja u Mitrovici, te će postojeća Visoka strukovna škola pored dosadašnja tri, otvoriti nove smerove koji se tiču direktnog rada u privredi: „Visoka strukovna škola u Sremskoj Mitrovici otvoriće tri nova smera kao temelj za budući fakultet, sa direktorom škole smo to dogovorili, uz pomoć Ministarstva prosvete ćemo realizovati. Jedan se tiče logistike, što nedostaje u celoj državi, zatim za proizvodne procese u svakoj fabirici nedostaju nekadašnji pogonski inžinjeri, koji vode grupu u proizvodnji i treća stvar će se ticati hrane. Pošto je Grad kupio Dom JNA, tu ćemo izgraditi jedan multifunkcionalni objekat koji će biti namenjen za strukovne studije i za budući IT centar. To će biti neki novi kvaliteti za Sremsku Mitrovicu”.

Možda Vam se svidi i