Što je sve neoporezivo kod zarada?

Od strane Ozon
0 komentar

O nedostatku radne snage, posebno one kvalitetne, priča se već neko vreme. Većini poslodavaca radnici predstavljaju najveću troškovnu stavku, ipak postoje i neke olakšice u vidu neoporezivog dela zarade koji poslodavci mogu isplatiti svojim zaposlenima.

Tako se, na primer, ne plaća porez na primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada i to do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 4.040 dinara mesečno.

Poreza su oslobođene i dnevnice za službeno putovanje u zemlji – do 2.425 dinara po osnovu cele dnevnice. Takođe, porez se ne plaća ni za službeno putovanje u inostranstvo, najviše do 50 evra dnevno. Za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo, primanja iznad neoporezivog iznosa od 50 evra konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna troškova.

Noporezivim delom zarade tretiraju i naknade prevoza na službenom putovanju u inostranstvu.

Poslodavci u još nekoliko slučajeva oslobođeni plaćanja poreza na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, ali da za svaku isplatu postoji određen limit:

1. Za solidarnu pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 40.399 dinara

2. Ako poslodavac deci zaposlenih starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – isplati do 10.100 dinara godišnje po jednom detetu

3. Jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 20.198 dinara godišnje

4. Pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – do 70.696 dinara

Zaradom se u smislu Zakona o radu ne smatraju ni sledeća primanja:  

  • Novčana pomoć koja služi za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i dokumentovani troškovi prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica
  • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji
  • Dnevna naknada koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe, saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije
  • Naknade troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu
  • Otpremnine pri odlasku u penziju

Plaćanje poreza i doprinosa oslobođene su zarade osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ugovor o stipendiji vlasnik firme može sklopiti sa studentom kojeg planira da zaposli. Tada mesečni neoporezivi deo stipendije iznosi 30.967 dinara.

Možda Vam se svidi i