Socijalna pomoć povećana za 800 dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Osnovica za određivanje visine novčane socijalne pomoći, usklađena sa inflacijom u prethodnih šest meseci, od 1. oktobra iznosi 10.385 dinara, odredio je Ministar za zapošljavanje.

Socijalna pomoć za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici iznosi 10.385 dinara, piše Nova ekonomija.

Za svaku narednu odraslu osobu u porodici novčana pomoć je 5.193 dinara.Za dete do 18 godina visina novčane pomoći je 3.116 dinara. 

U prethodnih šest meseci je osnovica za određivanje visine novčane socijalne pomoći iznosila 9.580 dinara.

 Trenutni iznosi novčane socijalne pomoći ne garantuju potpunu prevenciju apsolutnog siromaštva, piše Fiskalni savet. Iako je novčana socijalna pomoć koncipirana sa idejom da se smanji apsolutno siromaštvo, osnovni iznos novčane socijalne pomoći (do 1. oktobra je to bilo 9.580 dinara) je trenutno osetno niži od linije apsolutnog siromaštva, koja je procenjena na 12.495 dinara za jednu odraslu osobu. Fiskalni savet piše da bi povećanje iznosa naknade za 10 odsto koštalo nepunih 1,5 milijardi dinara, dok bi povećanje naknade za 15 odsto koštalo dodatne dve milijarde dinara godišnje. 

Novčana socijalna pomoć je osnovni instrument socijalne politike za borbu protiv (apsolutnog) siromaštva i ima za cilj da obezbedi materijalnu podršku najugroženijim porodicama koje ostvaruju prihode manje od definisanog iznosa novčane socijalne pomoći.

Možda Vam se svidi i