Projekat koji će i Sremu omogućiti prenos energije vetra iz južnog Banata

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Beograd oglasio je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju jednosistemskog dalekovoda 400 kV za uvođenje dalekovoda br. 450 RP Mladost – TS Novi Sad 3 u TS Beograd 50.

Planirani jednosistemski dalekovodi 400 kV predstavljaju deo projekta „BeoGrid 2025“ kojim je predviđena izgradnja buduće trafo stanice 400/110 kV Beograd 50 sa raspletom dalekovoda naponskog nivoa 400 kV i 110 kV.

Realizacijom dalekovoda koji su predmet ovog urbanističkog projekta omogućilo bi se povezivanje planirane trafo stanice sa postojećim dalekovodom 400 kV br.450 i to po principu ulaz-izlaz.

Planirana trasa dalekovoda prostire se preko opština Zemun (KO Ugrinovci), opštine Surčin (KO Dobanovci) i opštine Pećinci (KO Deč i KO Šimanovci), u dužini od oko 12 km. 

Kako je objašnjeno u projektu čiji je naručilac Elektromreža Srbije, a a koji je izradio Elektroistok doo Beograd, u okviru procesa izrade panevropskog plana razvoja TYNDP 2020 nalazi se i energetski koridor North Continental Southeast (CSE) ENTSO-E kontinentalne Evrope. North CSE corridor ima regionalan značaj jer povećava prenosni kapacitet između Srbije i Rumunije, što utiče na stvaranje integrisanog evropskog tržišta električne energije. 

Ovaj koridor takođe ima izuzetan značaj za prenosni sistem Srbije jer omogućava evakuaciju energije vetra iz Južnog Banata, rasterećenje trafo stanice 220/110/35 kV Beograd 5 i sigurnije napajanje potrošača zapadno od Beograda. 

Prva komponenta ovog projekta je izgradnja trafo stanice 400/110 kV „Beograd 50“ sa raspletom 110kV i 400kV vodova – projekat „BeoGrid 2025“, koji je
Zaključkom Vlade Srbije proglašen za projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Projektom „BeoGrid 2025“ planirane su celine koje se odnose na izgradnju nove transformatorske stanice 400/110 kV „Beograd 50“, jednosistemskog 400 kV dalekovoda za uvođenje DV br.450 (RP Mladost – TS Novi Sad 3) u TS „Beograd 50“, dva dvosistemska 110 kV dalekovoda za uvođenje DV br.1178 AB (TS Beograd 5 – TS
Beograd 9) u TS Beograd 50, dva dvosistemska 110 kV dalekovoda za uvođenje DV br.104/8 (TS Stara Pazova – TS Inđija 2) u TS Beograd 50, dvosistemski 400 kV dalekovod TS Beograd 50 – PRP Čibuk 1 sa opremanjem 400 kV polja u PRP Čibuk 1 i dvosistemski kabl 110 kV TS Beograd 50 – TS Beograd 49 (Aerodrom).

– Realizacijom ovog kompleksnog projekta zadovoljiće se potreba za izgradnjom nove elektroenergetske infrastrukture kojom bi se energetski osnažilo sremsko konzumno područje Beograda. Na taj način obezbediće se električna energija koja će omogućiti razvoj industrije i privrede na širem prodručju Beograda, Zemuna, Novog Beograda, Sremskog regiona uključujući i područje Stare Pazove. Istovremeno, realizacijom ovog projekta omogućiće se i dalji razvoj kompleksa aerodroma Nikola Tesla – ističe se u dokumentu koji je na javnom uvidu od 8. do 16. avgusta. 

Podsetimo, iz EMS- a su nedavno za eKapiju rekli da je ovo preduzeće u poslednjih sedam godina na području južnog Banata uložilo oko 30 mil EUR u potpuno novu prenosnu mrežu 400 kV i 110 kV naponskog nivoa, odnosno izgradio je dva potpuno nova dalekovoda – 2×400 kV Pančevo 2 – državna granica sa Rumunijom i DV 110 kV TS Bela Crkva – TS Veliko Gradište.

– Upravo ove investicije su omogućile da EMS AD izda uslove za priključenje vetroelektrana na području južnog Banata, približno 2.400 MW, a zbog velikog interesovanja investitora vetroparkova za južni Banat, EMS je u investicioni plan uvrstio realizaciju dvosistemskog dalekovoda 400 kV od Čibuka 2 do TS Beograd 50, koji je projekta Beogrid2025 – kazali su u EMS-u za naš portal.

eKapija

Možda Vam se svidi i