Poreklo prezimena, selo Kuzmin

Od strane Ozon
0 komentar

Kuzmin je prvi put zabeležen 1492. godine. U toku turske vlasti 1546. godine selo je imalo 17 običnih, 1 udovičko domaćinstvo i 1 kneza, a 1576. godine 24 domaćinstva. Godine 1702. Za selo je zabeleženo da je zapustelo a da je u prošlosti bilo naseljeno pravoslavnim Rašanima. Tokom 1733. godine imao je 39 domova sa101 dušom, od kojih 55 muških i 46 ženskih, a naredne 1734. 42 doma. Prema popisu iz 1736. godine u selu je bilo 40 domaćinstava i kuća, očeva porodice 32, oženjene braće i sinova 5, braće i sinova s navršenih 15 god. 4, udovica s posedom 3, konja 35, volova 39, krava i junadi 70, ovaca i koza 24 svinja 61, pčela 64 košnice, oranica 74 1/2 jutra, livada 40 1/2 kosa, vinograda 2 motike. Kuzmin je uključen u Vojnu granicu 1745. godine. Godine 1756. Kuzmin je imao 60 domova. Za deset godina Kuzmin se utrostručio pa je 1766. godine imao 157domova. I narednih godina Kuzmin broj stanovnika je rastao pa je 1774. godine bilo 236 domova, a 1791. godine bio je jedno od najjačih naselja u Sremu pobroju domova i po broju duša: imao je 261 dom sa 2624 stanovnika. Godine 1810 imao je 267 domova, a 1808. godine 2668 duša.

Kuzmin je u istoriji imao tri velikana meštanina koja su učinila nemerljivu stvar za istoriju sela i stanovništva. Prvi je sveštenik Petar Runjanin koji je napisao svoju Avtobiografiju i Istoriju sela Kuzmina, drugi je istoričar dr. Nikola Radojčić koji je priredio za štampu Runjaninov rukopis Istorije a što je mnogo važnije, obradio je najstarije (danas izgubljene) kuzminske matice od 1733. godine i iz njih prepisao poreklo porodica. Runjaninove i Radojčićeve podatke je objedinio, i uz kompletne podatke iz sačuvanih matičnih knjiga sistematizovao i publikovao treći Kuzminac, Petar Vizićanin, u vrsnoj knjizi „Stanovništvo Kuzmina do 1935.“. Ova Vizićaninova knjiga je upravo i izvor podataka o kuzminskim porodicama u ovom tekstu.

Popis Kuzmina iz 1736. godine:

Gavrilo Blagojević, otac porodice, oženjeni brat i sin 1, konj 1, vola 2, krave 3, svinja 8, oranice 4 jutra, livade 2 kosca.
Nikola Rakić, otac porodice, krave 2, svinja 1, oranice 2 jutra, livade 2 kosca.
Todor Milovanović, otac porodice, konj 1, vol 1, krave 2, svinja 2, oranice 3 jutra, 1 kosac.
Gavrilo Vukić, otac porodice, konj 1, vol 1, krava 1, pčela 5 košnica, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Jovan Jastrebović, otac porodice, konj 1 vol 1, krave 3, svinja 5, oranice 3 jutra, livade 1 1/2 kosac.
Arsenija Milošević, otac porodice, konj 1, vol 1, krave 2, svinja 1, oranice 3 jutra, livade 1 kosac.
Marko Živković, otac porodice, krava 1, oranice 1 1/2 jutro, livade 1 kosac.
Mihailo Mačvanin, otac porodice, brat i sin s navršenih 15 god. 1, konja 2, vola 3, krava i junadi 6, svinja 2, oranice 3 jutra, livade 1 kosac.
Đurađ Popović, otac porodice, konj 1, oranice 1 jutro.
Mihailo Kovačević, otac porodice, konj 1, vol 1, krave 2, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
LazarĐurić, otac porodice, konj 1, vola 3, krave 3, svinja 2, pčela 15 košnica, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Stojan Ivanović, konj 1, krava 1, svin,ja 5, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Veselin Gruičin, konj 1, vola 2, krava i junadi 4, svinja 3, pčela 5 košnica, oranice 4 jutra, livade 2 kosca.
Lazo Karanović, otac porodice, konja 2, vola 2, krave 2, svinja 3, pčela 5 košnica, oranice 6 jutara, livade 1 kosac.
Živan Budišić, otac porodice, konj 1, vola 2, krave 2, svinja 3, oranice 4 jutra, livade 2 kosca.
Sava Popović, pčela 2 košnice, oranice 1 jutro.
Živko Tarnavac, otac porodice, konj 1, vola 2, krava i junadi 4, svinja 2, pčela 2 košnice, oranice 2 jutra, livade 2 kosca.
Ilija Lončar, brat s navršenih 15 god. 1, konja 2, krava i junadi 4, svinja 2, oranice 3 jutra, livade 2 kosca.
Jovan Tatić, otac porodice, konj 1, vola 2, krave 2, ovaca i koza 15, svinja 2, pčela 5 košnica, oranice 3 jutra, livade 2 kosca.
Mijat Dobrić, otac porodice, konj 1, vola 2, krave 2, svinja 1, pčela 8 košnica, oranice 2 jutra, livade l kosac.
Bogoje Bošnjak, otac porodice, vol 1, krave 3, svinja 1, pčela 4 košnice, oranice 1 jutro, livade 1 kosac.
Petar Ciganović, otac porodice, knnj 1, vol 1, krave 2, ovaca 5, svinja 2, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Marko Obrenović, otac porodice, brat i sin s navršenih 15 god. 1, vola 2, krave 2, svinja 3, pčela 6 košnica, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Andrija Kurjaković, otac porodice, konj 1, vol 1, krava 1, svinja 1, pčela 2 košnice, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Stojko Zornić, konj 1, vol 1, krava 1, oranice 1 jutro, livade 1 kosac.
Maksim Živković, otac porodice, konj 1, krava 1, svinja 1, oranice 1 jutzo, livade 1 kosac.
Stepan Bošnjak, otac porodice, konj 1, vol 1, krava 1, oranice 1 jutro, livade 1 kosac.
Vukosav Preradović, otac porodice, konj 1.
Neda Romi, otac porodice, konj 1, vol 1, ovca 1, oranice 2 jutra, livade 1 kosac.
Vladisav Sreberčanin, otac porodice, oženjeni brat i sin 1.
Mihailo Raspopović, otac porodice, konj 1.
Vukadin Dulković, otac porodice.
Stojadin Radivojević, otac porodice, krava 1.
Nikola Pesčin, otac porodice, konj 1, krave 3, svinja 2, oranice 2 jutra, livade 2 kosca.
Đurađ Mačvanin, otac porodice, konj 1.
Marta, udovica, konj 1.
Stana, udovica, sin s navršenih 15 god. 1, konj 1, vol 1, krava 1, oranice 1 jutro, livade 1kosac.
Mara, udovica.
Toma Mihović, otac porodice, konj 1, krava 1, svinja 1, oranice 2 jutra, livade 2 kosca.
Petra, udovica, konj 1, vol 1, oranice 1 jutro, livade 1 kosac.
Simo, slepac.
Đurađ Dražić, otac porodice, knez, oženjene braće i sinova 2, konja 2, vola 4, krava i junadi 6, svinja 8, pčela 5 košnica, oranice 3 jutra, livade 2 kosca, vinograda 2 motike.

Pregled porodica po poreklu (u zagradi godina prvog pomena u maticama):

– iz Bačinaca:

Živan Budišić (1756)
Krsta Makivić (1756)
Lazar Plavšić (1764)


– iz Bačke:

Jeremija Lazević (1763)
Maksim Matarugić (1763)
Mihailo Čalmančić (1759)


– od Beligrada – Beograda

Dimitrije Avramović (1764)


– iz Bosne:

Stanisav Babić (1757)
Stanisav Tucak (1757)
Josim Brezovac (1757)
Neda Vršanin (1757)
Boža Šarić (1757)
Luka Trivković (1757)
Pavao Vrganić (1758)
Boža Vrhovac (1758)
Sava Poznanović (1758) (nekad piše da je iz Hercegovine)
Vladisav Božić (1763)
Filip Drezgić (1763)
Konstantin Vuletić (1764)
Miloš Poštić (1764)
Miloš Bradarić (1764)
Cveja Borojević (1764)
Georgije Brašanac (1764)
Ilija Pejaković (1764)
Joakim Adamović (1764)
Lazar 3ečević (1764)
Teodor Prijić (1764)
Teodor Pestelek (1764)
Ignatije Milivojević (1764)
Stefan Popović (1764)
Dostana Jankova (1758)
Sladoje Filipović (1758)
Jovan Stanojević (1760)
Neda Vršanin (1760)
Ivana Vučinić (1761)
Danoila Lođinović (1763)
Milivoj 3ečević (1763)
Jovan Vladisavljević (1763)
Marko Dražić (1763)
Simeon Svilokos (1764)
Lazar Borojević (1765)
Miško Vidaković (1765)
Ignatije Labus (1765)
Nikola Eraković (1765)
Simeon Krnjaić (1765)
Janko Kosir (1765)
Jakov Šaut (1765)
Stefan Todošković (1765)
Boža Dražić (1765)
Hristifor Bakić (1765)
Jovan Đaković (1765)
Stojan Lišajević(?) (1765)
Jovan Ljubojević (1765)


– iz Požarevca.

Jovan Veselinović (1758)


– iz Broca:

Peja Komendat (1756)
Rista Stanković (1757)


– od Kozare:

Mileta Bakić (1756)
Ilija Češljar (1756) (kasnije je pisano da je „od Kostajnice”)
Ilija Ljubojević (1756)
Blagoje Vrhovac (1756)
Ilija Adamović (1756)
Ignjatije Labus (1757) (jednom se navodi da je iz Lovina)
Janko Kosir (1757)
Simo Vukajlov (1757)
Sava Misirača (1757)
Sima Velimirović (1757)
Nikola Radaković (1758)
Petar Barać (1758)
Boža Samardžija (1758)
Trivun Pestelek (1758)
Mihailo Miščević (1758)
Mijat Todošković (1759)
Teodor Miščević (1760)
Stojan Ljubojević (1760)
Sima Kpnjaić (1760)
Petar Čušić (1760)
Rista Popović (1758)
Teodor Vodogaz (1758)
Đurađ Gordić (1759)
Gligorije Poštić (1759)


– od Kostajnice – iz Kostajnice:

Jovica Milojević (1755) (nekad piše da je sa Kozare)
Mihailo Đak (1755) (nekad piše da je sa Kozare)
Đurađ 3ečević (1756)
Pavle Samardžija (1757)
Ilija Češljarović (1760)
Petar Spavalo (1758)


– iz Like:

Teodor Vuletić (1755)
Stefan Babić (1756)
Sima Ličan (1756)
Vasa Adamović (1756)
Mihailo Miščević (1757)
Mihailo Žegarac (1759)
Trifun Milojević (1759)
Stefan Todoškovih (1763)
Lazar Svilokos (1763)
Božo Samardžija (1763)
Petar Milinković (1763)
Mihailo Skakun (1763)
Plavša Popović (1764)
Jovan Radmanović (1764)
Maksim Matić (1756)
Smiljana Šušin (1756)
Sava Kpnjajić (1763)
Mihailo Bradarić (1763)
Todor Vrhovac (1764)
Nikola Škuljević
Božo Voinović (1765)
Stefan Popović (1765)
Teodor Pestelek (1765)
Boža Samardžić (1766)
Vukajlović Jovan (1757)


– iz Lovina – “Is lovina”:

Gneta Labus (1757)
Petar Ćušić (1757)
Marko Drakulić (1757)
Ilija Ljy6ojević (1757)
– iz Posavlja:

Petar Manoilović (1761)


– iz Beline (Bijeljine):

Barjaktarović Antonije (1756)
Simeunović Dimitrije(1757)


– Leđanin:

Cvetinčanin Jovan (1757)


– Prekosavac – “Iz Prekosave”:

Zinovija Jezdimirović (1763)
Petar Vladisavljević (1764)
Mihailo Petaković (1764)
Antonije Simeonović (1764)
Nikola Milivojević (1764)
Sava Poznanović (1764)
Stojan Samardžić (1764)
Petar Žeravić (1764)
Krsta Vučinić (1764)
Mihailo Janković (1764)
Andrija Lođinović (1764)
Ilija Lođinović (1756) (iz Mačve)
Petar Granatir(?) (1762) („od Cera“)
Savko Slepčević (1765)
Jovan Vukadinović (1765)
Vladisav Božić (1765)
Filip Drezgić (1765)
Stefan Makitanović (1765)
Stefan Savić (1765)
Stefan Maksić (1765)
Petar Šojić (1765)
Stojan Lišajević (1765)
Stefan Roma (1765)
Ilija Manojlović (1765)
Jovan Stojković (1765)


– iz Rajeva cela:

Dmitar Simeunović (1756) (kasnije piše da je iz Bijeljine)


– od Senja:

Boža Dražić (1756)


– iz Hercegovine:

Marko Mirić (1755)
Ivan Šoić (1756)
Sava Poznanović (1756)
Jovan Tuca (1756)
(?) Trifonov (1761)
Ilija Tomić (1764)
Jagoda Božić (1760)
Spasoje Makitanović (1760)
Koja Žepavić (1761)
Ivan Filipović (1765)
Boža Žeravić (1765)


– iz Hrvatske:

Filip Soćanin (1756)

Porodice doseljene u Kuzmin u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka (prema Domovnom protokolu iz 1897. godine)

Pribić iz Hrvatske
Knežević iz Bunića, Hrvatska
Zimica iz Žablja
Rapajić iz Kerbavice, Otočka regim.
Rackov iz Paraga
Bogić iz Pivnice
Beljanski iz Kera
Božin iz Žablja
Keravica iz Pivnica
Nićiforov iz Paraga
Krainov iz Laćarka
Stefanov iz Gerlahova
Radanov iz Kovilja
Prodanov iz Žablja
Banjeglav iz Mogorića, Hrvatska
Jovelić iz Kyle
Kovandžić iz Sombora
Janković iz Kerbavice, Hrvatska
Stakin iz Žablja
Bogosavljević iz Kanjiže
Panković iz Krstura
Ćosin iz Tovariševa
Grmuša iz Vitojevaca, Hrvatska
Murt iz Martinaca
Ristin iz Elemira
Mirić iz Kerbavice, Hrvatska
Sabov iz Tovariševa
Gajić iz Obrovca
Panić iz Ratkova
Crnogorčević iz Bačinaca
Vasić iz Čerevića
Basarić iz Like

Spisak krsnih slava prema Domovnom protokolu iz 1895/1897. godine

Sv. Ignjatije Bogonosac: Belić, Zečević, Marić
Sv, Arhiđakon Stefan: Adamović, Babić, Borojević, Vladisavljević, Eraković, Matijašević (Rackov), Pestelek, Plavšić, Rackov, Savić, Simeunović, Simić, Simonović, Ćosin.
Sv. Jovan: Armaković, Aćimović, Berić, Bijuković, Božić, Brezovac, Veselinović, Vladisavljević, Vojinović, Vrhovac, Vukadinović, Vukajlović, Danilović, Dražić, Živković, Zečević, Ilić, Janković, Kvas, Kljajić, Kovandžić, Katarlić, Krnjajić, Markovac, Marković, Matijašević, Milovac, Mirković, Obedar, Obradović, Pavičić, Pištalović, Plećaš, Poznanović, Prijić, Rapajić, Runjanin, Svilokos, Serdar, Simeunović, Stanimirović, Stanojević, Filipović, Cvetinčanin, Crnobarić, Crnogorac, Čamprić, Češljar, Šaut.
Sv. Sava: Kulundžić, Šojić.
Sv, Trifun: Savić.
Lazareva subota: Vidaković, Žeravić, Jovanović, Jovelić, Manojlović, Milivojević, Milutinović, Radanov, Ranisavljević.
Đurđevdan: Adamović, Barjaktarović, Bogi, Bometa, Bošković, Vasić, Vezenković, Vizićanin, Vojinović, Vuletić, Vučetić, Vučković, Grmuša, Đinđić, Živanović, Živković, Ivančić, Ilić, Karastanković, Koički, Kuzminac, Lazić, Lužajić, Makivić, Mirić, Mojsilović, Ostoji, Panković, Poštić, Pribić, Pupovac, Radak, Rebić, Savić, Sarajlić, Stanković, Češljar, Šojić.
Sv. apostoli Petar i Pavle: Ivković, Kopać.
Sv. prorok Ilija: Belić, Soćanin, Stojanović, Teodorović.
Krstovdan: Bradara.
Sv. Petka:Gojković, Jovanović, Matić, Martinović, Petrović.
Tomindan: Granatirović, Milinković.
Sv. mučenik Kalistrat: Radojčić
Miholjdan: Dražić, Živković, Lođinović, Milić.
Srđevdan: Bakić, Vukadinović, Nedić.
Sv. Luka: Bogosavljević, Bphovac, Karastanković, Stakin
Mitrovdan: Kocipović, Škuljević.
Vračevi: Vladisavljević, Vuletić.
Đurđic: Božin, Borić, Mahovac (Živković), Milojević, Šarčanski, Šijački.
Aranđelovdan: Banjeglav, Velimir, Vladisavljević, Drezgić, Jovelić, Lazić, Paprić, Stefanov.
Mratindan: Božić, Živković, Milivojević, Stanojević, Todošković.
Sv. Alimpije Stolpnik: Jurić, Ristin, Tiosavljević.
Sv. Nikola: Beljanski, Brašanac, Budišić, Bucić, Vuković, Vuletić, Dolinski, Zimica, Jurić, Kobilarev (Rakić), Kovačev, Kosić, Krnjajić, Ljubibratović, Makitanović, Maksimović, Malenić, Marić, Marković, Milinković, Milošević, Mirilović, Nićiforov, Pavlović, Petrović, Preradović, Prodanović, Rakić, Savčić, Samardžić, Svilokos, Skakun, Stanisavljević, Stanojević, Terzić, Filipović.

Autor članka:
Radovan Sremac
Radovan Sremac je rođen 1982. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Šidu. Diplomirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. U periodu 2009-2013. bio je zaposlen kao kustos-arheolog u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid. Obavljao funkciju direktora pomenute ustanove 2011-2012. god. U periodu od 2014. do 2017. godine bio je zaposlen u Zavičajnoj arheološkoj zbirci pri Narodnoj biblioteci „Simeon Piščević“ Šid kao kustos-arheolog, a od 2018. godine u Muzeju naivne umetnosti „Ilijanum” Šid. Zvanje višeg-kustosa je stekao 2017. godine. Član je Srpskog arheološkog društva od 2007. godine. Istraživačko interesovanje se kreće od arheologije rimskih provincija Centralnog Balkana, preko istorije Vojvodine 18-20. veka do genealogije. Autor je izložbi: „Gradina na Bosutu“ namenjene za gostovanje u zemljama regiona (2017), muzejske postavke Crkvene riznice Srpskog pravoslavnog arhijerejskog namesništva Šidskog (2016), „Gradina na Bosutu“ u Zavičajnom muzeju u Rumi (2015), „U zaleđu prestonice – Opština Šid u kasnoj antici“ u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid (2012), „Sava Šumanović – lično, porodično, nacionalno“ u Galeriji slika „Sava Šumanović“ Šid (sa gostovanjem u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci i u Domu vojske Srbije u Beogradu) (2012), „Nit koja nas veže“ u Muzeju naivne umetnosti „Ilijanum“ Šid itd. Autor je 33 monografije i preko 90 radova u serijskim publikacijama. Za svoj rad je nagrađen Višnjićevom nagradom u kategoriji mladih stvaralaca u kulturi za 2010. godinu, Šestodecembarskom Zahvalnicom Opštine Šid (2015), priznanjem gradonačelnika Haife (Izrael) za naučno-istraživački rad o istoriji jevrejskih zajednica u Srbiji (2015) i priznanjem Ministarstva spoljnih poslova Izraela za širenje i unapređivanje srpsko-izraelskog prijateljstva (2016).

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik