Održana radionica u okviru projekta “ ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG”

Od strane Ozon
0 komentar

U Gradskoj kući održana je otvorena radionica sa temom „Ekološko ponašanje zaposlenih i održive nabavke“. Radionica je održana u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO „Regionalne inicijative Srema“. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć „Švajcarske razvojne agencije“.


Radionicu je vodio predavač Bora Obradović, koji je rekao da se na ovaj način predstavlja jedan inovativan pristup, koji govori upravo o tome šta možemo da uradimo, a da nas malo košta, sa malim promenama u radu zaposlenih, kako bi se čitava radna sredina i čitavo društvo dovelo na jedan ekološko prihvatljiv standard života i rada, u ovom slučaju u javnim ustanovama, javnim preduzećima i gradskim upravama.

„Praktično predstavljamo jedan, rekao bih, za naše uslove inovativan pristup, o tome šta možemo da uradimo bez da nas išta košta, sa malim promenama u radu zaposlenih, da bi se faktički čitava radna sredina, čitavo društvo dovelo na jedan ekološko prihvatljivi standard života i rada u ovom konkretnom slučaju u javnim ustanovama i organima gradske uprave. Projekat finansira Švajcarska agencija za međunarodni razvoj organizacija „Helvetas”, a sprovode ga Agencija za regionalne inicijative Srema i Grad Sremska Mitrovica. Moram da kažem da je zaista velika spremnost pokazana od gradske uprave Grada Sremska Mitrovica i izabranih organa, tu mislim na Skupštinu i faktički je Grad Sremska Mitrovica ekskluzivno uveo mesto za uključenje civilnog sektora u rad parlamenta po onom mehanizmu prazne stolice. Mi smo to praktično iskoordinirali sa njima i ovaj projekat je jedan logičan nastavak te glavne inicijative.” rekao je Bora.

Cilj ove radionice je da se pokaže značaj ponašanja u javnom i civilnom sektoru koji vode računa o ekologiji i održivom razvoju, kao i podsticanje ekološki odgovornog ponašanja u pogledu korišćenja energije i generisanja otpada. To uključuje i promovisanje „low cost“ mera u ekološkom ponašanju, promovisanje javnih nabavki koje uvažavaju energetske i ekološke karakteristike i promovisanje promene ponašanja u odnosu na ekologiju i održivog razvoja.
Mirka Gmizić iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada, koja je prisustvovala radionici, rekla je da je ekologija uvek bitno pitanje, a lokalna samouprava se trudi da na tom polju bude što transparentnija kako bi osnažila organizacije civilnog društva i uključila ih u lokalnu politiku. Takođe, kako je dodala, lokalna samouprava ima za cilj da osnaži mrežu organizacija koje su vezane za zaštitu životne sredine, kako bi zajedno učestvovali u bitnim odlukama koje su vezane za ovu oblast.

Kako je rekla Mirka Gmizić u ime Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj: „Ekologija je uvek bitno pitanje, Grad gleda da bude što transparentniji i da osnaži organizacije civilnog društva, da ih uključi u lokalnu politiku, takođe da prema javnosti budemo otvoreni i da uključimo građanstvo i uopšte da osnažimo mrežu organizacija koje su vezane za zaštitu životne sredine i da učestvuju zajedno sa nama u nekim bitnim odlukama vezanim za to. Bitno je da napomenem da smo oformili već Zelenu odborničku grupu i da smo imali već dve radionice vezane za životnu sredinu za edukaciju naših zaposlenih u Gradskoj upravi i ovo je treća radionica.”

Možda Vam se svidi i