Objavljena konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Od strane Ozon
0 komentar

Republički zavod za statistiku objavio je konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku. Konačna lista se može videti na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs. 

Izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 29. avgusta do 16. septembra, u terminima koje je odredila Popisna komisija.

Sve informacije u vezi sa obukom (termin u kojem kandidat treba da dođe i mesto/adresa punkta za obuku) kandidati će dobiti od nadležne Popisne komisije putem telefona i/ili imejla.

Štampani materijal za obuku (Vodič za popisivače, obrasce i primere za vežbanje i dr.), kandidati će dobiti od Popisne komisije na punktu za obuku. Vodič za popisivače u elektronskoj formi dostupan je na linku.

Konačnu listu možete pogledati – ovde. Za Sremsku Mitrovicu OVDE

Za kandidate koji se pozivaju na obuku u poslednjoj koloni stoji oznaka „Da”. Kandidati kod kojih u poslednjoj koloni stoji „Ne” nisu pozvani na obuku.

Možda Vam se svidi i