Mesto na kome su živeli zmajevi

Od strane Ozon
0 komentar

Srbija je zemlja koja obiluje mitovima i mitološkim pričama koje su stvarane vekovima. Od junaka, vila, zlih i dobrih sila, do neprestane borbe dobra i zla stvarane su legende koje su na razne načine uticale na svest našeg naroda.

Gotovo da ne postoji deo sveta koji u svojim mitovima nema priče, bajke i legende o zmajevima.

U i Mačvi postoje legende koje se pričaju o zmajevima, a najčešće u Zasavici. Kako je u pitanju jedinstveno i dobro očuvano močvarno područje, nekako je i očekivano da ga prate legende.

Zasavica

U kektskim kartama je ostalo zabeleženo da su na području današnjeg specijalnog rezervata prirode živeli zmajevi, kao i na još sedam lokacija na prostoru današnjeg Balkana. Nije poznato kada su zmajevi pristigli tačno na ovo područje, pa čak ni kako su tačno izgledali, osim da su umnogome podsećali na vidre.

Iako istorijski podaci navode da je aktivnost prvobitnih stanovnika područja današnje Mačve doprinela tome da predeo izgleda tako kako izgleda, ljudi su ispredali priče, od kojih su neke ostale da žive i danas.

Na mestu gde su nekada tekle i Sava i Drina, pa se njihovo korito smenjivalo, sada je jedna tiha ravničarska reka koja se provlači kroz ritove, plavne livade i šume pune vetra u svojim granama. Zahvaljujući njenom spokoju ovde živi na stotine vrsta biljaka i životinja, neke i veoma retke, pa je zbog toga krajem prošlog veka stavljena pod zaštitu države kao specijalni rezervat prirode.

Zasavica je nastala veoma davno, još 5 hiljada godina pre naše ere, kada su ljudi koji su živeli na severu Mačve pravili aleje po močvarama i izvlačili vodu da bi navodnjavali zemlju koju su obrađivali. Na taj način su menjali tokove Drine i Save, i ni sami ne znajući, stvarali velike krivudave meandre. Zasavica nastavlje da teče kroz kanalBogaz, koji je povezuje sa Savom. A oko njega močvarna prostranstva prošarana bujnim biljnim svetom i životinjama koje samo ponekad izvire iz vode ili trave.

Kako su se vremena smenjivala, a voda neumitno tekla, skrećući i praveći svoje nove puteve, nastajale su i legende. Kelti koji su ovde živeli ucrtali su u svojim kartama neobične krivulje reke i verovali da su ih po oblicima svojih repova stvorili zmajevi. Zahvaljujući njima, verovali su, i priroda je ostala očuvana, jer im je svaki zmaj udahnuo snagu i plodnost. Neki veruju da ovde i dalje žive zmajevi, a skrivaju se u obličju vidri.

Zasavica je nekada kretala od Drine, ali se danas smatra da počinje od kanala Jovac, uz obale Crne Bare. A na njima nepregledni ritovi ukrašeni retkim biljkama: rogozom i žutim lokvanjima u dubljoj vodi, a pri obali belim lokvanjima, močvarnim koprivama i panonskim različcima, cvetu koji se može naći samo u Panonskoj niziji.

A onda ga smenjuje kanal Prekopac, koji se vijuga kroz  Ravnje i Banovo polje. U šumama uz vodu poljski jasenovi i topole se povijaju pod vetrom. Oni u svojim senkama skrivaju gljive neobičnih oblika i boja. Ovde se na svakom koraku u visokoj travi mogu naći šumarice, lisičarke, bukovače i vrganji.

Mnogo je legendi o srpskim zmajevima. Srpski zmajevi su mitska bića koja imaju dve ili četiri noge, telo im je prekriveno krljuštima i imaju krila i lete. Predsatvljali su nešto dobro. Postoji priča da su se na nekim grbovima Nemanjića nalazio simbol zmaja,a verovalo se da predstavlja savršeno biće, spoj ptice i zmije, neba i zemlje, slično kao i u kineskoj mitologiji gde je zmaj predstavljao ravnotežu dobra i zla, jin i jang.

Na primer dunavski ribari i alasi su verovali da je zmaj ostareli šaran koji kada dostigne određene godine izlazi iz vode i vine se u nebo i postaje zmaj. Srpski zmajevi su prijatelji ljudima, pomažu im u nevoljama i uvek su na strani dobra i pravde. Verovalo se da zmaj uvek dolazi u pravi čas da spase pravednog i nedužnog čoveka. Mnogi od ličnosti srpske istorije imali su u svojim nadimcima reč – ZMAJ ili su ih povezivali sa zmajevima.

To su: despot Stefan Lazarević, Vuk Grgurević njeni Vuk, asa Čarapić prozvan Znaj od Avale, Stojan Čupić znani Zmaj od Noćaja. Sa zmajevima su povezivani i Banović Strahinja, Miloš Obilić, Ljutica Bogdan i mnogo drugi nezaboravni i legendarni heroji minulih vremena.

U Zasavici danas sigurno ne obitavaju zmajevi, bar ne ti iz priče, ali priroda je toliko lepa da možemo izmaštati i zmaja.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar