Ko će graditi novi Lovački dom u Sremskoj Mitrovici?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Grad Sremska Mitrovica raspisao je tender u oktobru 2022. godine, za 1. fazu izgradnje Lovačkog doma u Sremskoj Mitrovici. Na tenderu je firma „Borad“ iz Sremske Mitrovice od pet ponuda, izabrana jer je Komisija utvrdila da su ispunjeni svi uslovi traženi konkursnom fokumentacijom. Ova firma je ponudil i najnižu cenu, 15.047.693,50 dinara.

Prema tehničkoj specifikaciji, Lovački dom će se nalaziti na potesu „Grad“, na katastarskoj parceli broj
129/27 K.O. Sremska Mitrovica, ukupna površina parcele 1621,00 m². Pašnjak, parcela se nalazi u ulici Fruškogorska. Na parceli nema izgrađenih objekata.


Planirana je masivno-zidana konstrukcija ojačana armirano betonskim serklažima u kombinaciji sa armirano betonskom skeletnom konstrukcijom na mestima gde je zbog arhitektonskih razloga poremećen tok sila uvođenjem otvora ili izbacivanjem zidova, kao i preraspodelom konstruktivnih elemenata.
Maksimalna gabarit predmetnog objekta je 24,89×18,34 m. Objekat se sastoji od prizemlja i potkrovlja.
Ukupna izgrađena površina iznosi P = 447,00 m² Ukupna neto površina objekta iznosi P= 604,03 m²
Ukupna bruto površina objekta iznosi P= 746,00 m².

U Sremskoj Mitrovici gradiće se lovački dom – Potreban izvođač radova – Ozon Media

Možda Vam se svidi i