„Kako uspostaviti sistem finasijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ – RELOF2 konferencija

Od strane Ozon
0 komentar

Prva regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finasijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“  održana je u Gradskoj kuci u Sremskoj Mitrovici.

Na konferenciji predstavljen je praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole  kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou, koji je Projekat RELOF2 razvio u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Uz vodič je kreiran i alat u vidu poluautomatizovane Excel tabele za izradu dokumentacione osnove sistema koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.

Cilj ove konferencije je poboljšanje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Možda Vam se svidi i