Kako je Srem dobio naziv?

Od strane Ozon
0 komentar

Po imenu imena antičkog grada Sirmijuma (današnja Sremska Mitrovica): Srem je geografski region u Panonskoj niziji između Dunava, na severu i istoku, i Save do ušća u Dunav, na jugu. Zapadna granica nije jasno definisana. Prema jednom mišljenju, Srem je na zapadu ograničen rekama Bosutom i Vukom, dok prema drugoj varijanti zapadnu granicu Srema čini zapadna granica današnje Vukovarsko-sremske županije.

Ime Srema dolazi od imena antičkog grada Sirmijuma (današnja Sremska Mitrovica). Antički Sirmijum se zvao Sermi. U Muzeju Vojvodine u Sremskoj Mitrovici izložen je podatak da je stariji oblik imena grada glasio Sermi. U prvoj knjizi zbornika „Vojvodina” iz 1939, u delu o toponomastici čiji je autor dr Petar Skok, piše da je reč Srem bila prvo ime grada, kao što je i u rimsko doba Sirmijum bilo samo ime grada, a nikako teritorije.

Miroslava Mirković u knjizi „Sirmium – istorija rimskog grada od prvog do kraja četvrtog veka”, piše da se na natpisima datiranim u šestom veku spominju dve ličnosti za koje se može pretpostaviti da su izbegle iz Sirmijuma posle pada grada u ruke Avara. Jedna od njih je opatica Johana, koja se spominje: „Ovde počiva u miru sveta opatica Johana sirmijumska građanka…”

Nazive Srijem su ranije koristili Srbi ijekavci. Savo Ivanović u knjizi „Nekoliko krvavih stranica iz albuma Petrović Njegoševog doma” navodi frazu „kao vješti Srijemac”.

Možda Vam se svidi i