IZBORI 2022: Koji listić je važeći, a koji nije

Od strane Ozon
0 komentar

Danas se u Srbiji održavaju predsednički, parlamentarni i (u 14 samouprava, uključujući i Beograd) lokalni izbori, a jedno od pitanja i nedoumica birača je i šta se sme, a šta ne sme pisati na glasačkom listiću, odnosno šta će biti priznato kao glas, a šta završiti među „nevažećim listićima“.


Važeći listići

Važeći glasački listić je onaj koji je popunjen tako da se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.

Glasački listići sa dopisanim raznim parolama, porukama, crtežima, sportskim i filmskim junacima biće važeći ako je birač prethodno zaokružio ili podvukao ime kandidata.

Zaokruživanje rednog broja kandidata, ali i podvlačenje samo imena i/ili prezimena kandidata, kao i zaokruživanje ili podvlačenje imena ili dela imena predlagača kandidata, smatraće se takođe važećim glasom.

Listić će biti važeći i ako je moguće utvrditi za koga je glasanobez obzira na to što su imena drugih kandidata ili nazivi drugih predlagača kandidata precrtani.

Nevažeći listići

Nevažeći glasački listić je onaj koji nije popunjen, ili listić koji je tako popunjen da se ne može pouzdano utvrditi za kog kandidata se birač opredelio.

Nevažeći je i onaj na kome se glasač opredelio za više od jednog kandidata.

Listić je takođe nevažeći ako zaokružite jedno ime, ali potom precrtate celu listu.

Nevažeći glasački listić je nepopunjeni glasački listić, kao i listić koji je popunjen tako da se ne može jasno i nedvosmisleno utvrditi za koga je birač glasao. Ukoliko je birač zaokružio više izbornih lista ili kandidata, odnosno ako je jednu listu zaokružio, a drugu podvukao, ovaj listić smatra se nevažećim jer nije moguće da se prepozna izborna volja birača. 

Možda Vam se svidi i