I za marketing agencije nisu obavezne fiskalne kase

Od strane Ozon
0 komentar

U „Službenom glasniku RS“, broj 141/2022, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Dopunom, koja je izvršena u članu 2. Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021 i 51/2022), propisano je da se u okviru delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatra i delatnost pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.
Izmena Uredbe, koja je izvršena u članu 4a, odnosi se na produžavanje prelaznog perioda tokom kojeg ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalnog uređaja prometa na malo (uključujući i naplaćene avanse) za obveznike fiskalizacije koji se bave prodajom dobara i usluga na pijačnim tezgama i sličnim objektima, počev od 1. maja 2022. godine zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, navedeno je na sajtu Informaciono poslovnog centra.
Ova uredba stupa na snagu 31. decembra 2022. godine.

Izvor eKapija

Možda Vam se svidi i