EPS će predložiti Vladi da ne bude više javno preduzeće

Od strane Ozon
0 komentar

Kako piše Nova ekonomija, ovi predlozi su usvojeni kako bi EPS predložio Vladi Srbije, kao svom osnivaču, promenu pravne forme iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.

Nadzorni odbor „Elektroprivrede Srbije“ usvojio je predlog za promenu pravne forme u akcionarsko društvo, predlog izmena osnivačkog akta, kao i predlog Statuta Akcionarskog društva.

Usvojenom odlukom predviđa se da EPS prestaje da posluje kao javno preduzeće i da nastavi da posluje kao nejavno akcionarsko društvo. Osnovni kapital EPS-a pretvara se u akcijski kapital, a država postaje apsolutni vlasnik svih 36.510.509 akcija.

Osnovni kapital EPS-a iznosi 365 milijardi dinara. Od toga, novčani ulog iznosi 4,2 milijarde dinara, a nenovčani, 360,9 milijarde dinara. „Očekivani efekti promene EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo su postizanje maksimalne efikasnosti poslovanja i uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja i vođenja poslova. Promena bi trebalo da dovede i do racionalnijeg korišćenje kadrovskog potencijala i povoljnijih uslova za efikasnije otvaranje i razvoj tržišta“, navodi se u odluci Nadzornog odbora EPS-a. Nadzorni odbor navodi da je zaključkom Vlade iz novembra 2014. godine prihvaćen Program reorganizacije EPS-a i da je ovim programom predviđena i promena pravne forme u akcionarsko društvo. Osim toga, Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaraju u postupku privatizacije, propisano je da je Vlada dužna da obezbedi EPS-u promenu pravne forme. Ovaj zakon predviđa da Vlada EPS-u obezbedi promenu pravne forme i iskazivanje osnovnog kapitala u akcijama u roku koji je već prošao, do kraja 2016. godine. Takođe, Vlada je usvojila Strategiju državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koja su u vlasništvu države za period od 2021. do 2027. godine. Strategijom je, kao jedna do mera, defininsana promene pravne forme javnih preduzeća u AD ili DOO.

Izvor Nova ekonomija

Možda Vam se svidi i