Dobro ja da pred praznike znate kolike su kazne za„pijanu“ vožnju i prekoračenje brzine

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Iako je o ovoj temi dosta pisano, nije na odmet da se neke stvari ponove, pre svega zbog mladih vozača, koji zbog svog neiskustva često precenjuju svoje sposobnosti i testiraju svoje mogućnosti. Naime, najviše vozača pod dejstvom alkohola koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi pripada starosnim grupama od 25-29 godina i 30-34 godine.

Da li je potrebno pooštriti mere kojima se u našoj zemlji kažnjavaju nesavesni i bahati vozači u saobraćaju, kao vinovnici nesreća sa stravičnim posledicama VISOKE temperature, veći broj automobila na putevima tokom leta, umor, brza vožnja u kombinaciji sa alkoholom – uzimaju svoj danak u Srbiji. Tokom ovog leta dogodilo se nekoliko stravičnih saobraćajnih udesa, a među stradalima, u većini slučajeva, bili su mladi. I dok uzroke nesreća traže istražni organi.

Za sledeće kategorije vozača je propisana nulta tolerancija, odnosno ne smeju imati ni malo alkohola i / ili psihoaktivnih supstanci u krvi:

 1. vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
 2.  vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvar
 3.  vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,
  1. 4) vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,
  2. 5) instruktor vožnje,
  3. 6) kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,
  4. 7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,
  5. 8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,
  6. 9) ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,
  7. 10) vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.
  8.  
  U Srbiji, po broju izvršenih prekršaja u saobraćaju, alkohol se nalazi na drugom mestu:
  1. Neprilagođena brzina
  2. Alkohol
  3. Nevezivanje pojasa

Stepeni pijanstva (alkoholisanosti) vozača prema koncentraciji alkohola u krvi (u mg/ml odnosno promilima) i zaprećene kazne

Blaga alkoholisanost: do 0,2 mg/ml (promila).

Za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol: vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce; kazna je 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja.U slučaju izazivanja nezgode kazna se povećava na 15.000 do 30.000.

Umerena alkoholisanost: više od 0,2 do 0,5 mg/ml (promila).

Sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara, isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000. Jedno žestoko piće od 0,5dl može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

Srednja alkoholisanost: više od 0,5 do 0,8 mg/ml (promila).

Prekršajni postupak, novčana kazna od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

Visoka alkoholisanost: više od 0,8 do 1,2 mg/ml (promila).

Prekršajni postupak, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

Teška alkoholisanost: više od 1,20 do 1,60 mg/ml (promila).

Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

Veoma teška alkoholisanost: više od 1,60 do 2,00 mg/ml (promila).

Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena.

Potpuna alkoholisanost (karakteriše se kao „nasilnička vožnja“): više od 2,00 mg/ml (promila).

Prekršajni postupak, zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci. Ukoliko je vozač u stanju potpunog pijanstva prouzrokovao saobraćajnu nesreću, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu od 300 do 360 sati, 17 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom minimum 10 meseci.

Napomena: Za pravna lica i preduzetnike gore navedene kazne mogu biti znatno veće.

Ako su ispunjeni uslovi za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, prilikom zaključenja sporazuma moguće je u zavisnosti od zakonom propisane dužine trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, sporazumeti se da zabrana upravljanja ne bude izrečena, odnosno bude izrečena učiniocu prekršaja u trajanju kraćem od propisanog.

Utvrđivanje količine alkohola u krvi vrši se: analizom krvi i urina, sredstvima i uređajima, ali i kontrolnim zdravstvenim pregledom.

Vozači imaju pravo žalbe osam dana, ali to ne odlaže momentalno kažnjavanje.

Po istom postupku biće kažnjeni i vozači koji odbiju alko-test ili pokušaju da pobegnu policiji.

Dejstvo alkohola utiče na smanjenje akomodacije oka, dovodi do poremećaja dubinskog vida, vidno polje se sužava pa vozač ima problema da proceni udaljenost i brzinu vozila. Vozač koji nije konzumirao alkohol vidi saobraćajni znak na gotovo 140 m, a pijan vozač na 118 m, pa čak i manje. Alkohol utiče i na sluh, pa tako trezan vozač čuje drugo vozilo na udaljenosti od 340 m, a pijan na 203 mAlkoholisani vozači od 1,5 mg/ml imaju 40 puta veću šansu da naprave neki nepromišljen potez u odnosu na vozače koji nemaju alkohola u krvi, ili za oko 30 puta veću šansu u odnosu na one vozače koji imaju dozvoljenu koncentraciju od 0,20 mg/ml alkohola u krvi.

Dalje, smanjuje se i sposobnost odlučivanja jer trezan vozač reaguje na opasnost u opsegu 0,75 i 1 sekunde, a vozaču pod dejstvom alkohola treba najmanje 2 sekunde da donese odluku. U vožnji pri brzini od 50 km/h, u mraku, pošto vozača zaslepi vozilo koje mu dolazi u susret, vozaču koji nije pod uticajem alkohola potrebno je 68 metara da se privikne na novonastalu situaciju, dok je alkoholisanom vozaču potrebno 126 metara da obavi istu radnju.

Psihoaktivni lekovi takođe nepovoljno utiču na vožnju. Oni deluju na psihofizičku sposobnost vozača, pa zato pre upotrebe treba pročitati upustvo, i ako je to potrebo posavetovati se sa vašim lekarom ili farmaceutom. Kako biste ih lakše prepoznali na pakovanju ćete ugledati crveni trougao. Trougao može biti prazan i ispunjen. Crveni prazan trougao predstavlja upozorenje da lek deluje štetno u kombinaciji sa alkoholom, dok crveni ispunjen trougao predstavlja upozorenje da lek štetno deluje na vozačku sposobnost.

Razne vrste narkotika takođe predstavljaju opasnost po vozače, pa je zato korišćenje, odnosno uživanje droge zabranjenoVozač koji je konzumirao psihoaktivne supstance ima 2-5 puta veći rizik da doživi saobraćajnu nezgodu od vozača koji nije pod uticajem narkotika. Tako je mogućnost da se doživi ozbiljna saobraćajna nezgoda 200 puta veća ukoliko je korišćenja marihuana, ukoliko pre toga osoba već ima nivo alkohola u krvi od 0,08%.

Kazne za prekoračenje brzine u naseljenom mestu

U zavisnosti od toga gde napravite prekoračenje brzine, kazne mogu da vas koštaju od 3.000 do 120.000 dinara. Uz to uz neke prekršaje sledi i zatvorska kazna do čak 60 dana. 

Pored novčane i zatvorske kazne, možete dobiti i zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom do 12 meseci, kao i dodeljivanje do 17 kaznenih poena. 

Ukoliko prekoračite brzinu u naseljenom mestu do 10 km/h, sledi novčana kazna u iznosu od 3.000 dinara. Za prekoračenu brzinu od 11-20km/h, novčana kazna iznosi od 5000 do 10.000 dinara. Prekoračenje brzine u iznosu od 21km/h – 50km/h podrazumeva kaznu od 6.000 do 20.000 dinara.

Ukoliko je prekršajem izazvana neposredna opasnost, uz svaku od novčanih kazni slede i kazneni poeni.  
Za prekoračenje dozvoljene brzine od 51km/h do 70 km/h predviđene su kazne od 15.000 dinara do 30.000 dinara uz 7 kaznenih poena. 

Ukoliko prekoračenje brzine bude iznad 70km/h, taj čin smatra se nasilničkom vožnjom i kazna za to iznosi od 100.000 do 120.000 dinara, uz minimalno 15 dana zatvorske kazne i 14 kaznenih poena. 

Kazne za prekoračenje brzine van naselja

Slično kao i za naseljeno mesto, gradacija ceni kazne je ista. 

Za prekoračenje brzine do km/h kazna iznosi 3.000 dinara, dok za prekoračenje brzine od 21 km/h do 40 km/h sledi novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara. Prekoračenje brzine van naseljenog mesta od 41km/h do 60km/h iznosi od 6.000 do 20.000 dinara uz 3 kaznena poena. Ukoliko se prekorači brzina od 61km/h do 80km/h, novčana kazna može biti u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara i 6 kaznenih poena. 

U slučaju prekoračenja brzine preko 80 km/h, sledi kazna od 100.000 do 120.000 dinara, uz minimalno 15 dana zatvorske kazne i 14 kaznenih poena, kao i oduzimanje dozvole do 12 meseci. 

Za prekoračenje brzine od 100 km/h nema novčane kazne, već sledi samo zatvorska u trajanju do 60 dana, 15 negativnih poena i oduzimanje dozvole na period od 9 do 12 meseci. 

Prekoračenje brzine na autoputu

Ograničenje brzine na autoputevima u Srbiji iznosi 130km/h. 

Meri se prosečna brzina vozila između naplatnih rampi na svim autoputevima. Vozačima koji prekorače brzinu kazna će stići na kućnu adresu 

Za vozače koji prekorače 20 km/h kazna je do 4.000 dinara. Za one koji prekorače do 40 kilometara na sat kazna je 6.000 dinara, a oni koji prekorače od 40 do 60km/h kazna je 10.000 dinara i tri kaznena poena.

Za prekoračenje brzine od 60 do 80 km/h sledi novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 6 kaznenih poena, zatvorska kazna do 30 dana i zabrana vožnje 3 meseca. Za prekoračenje brzine od 80 do 100 km/h sledi kazna od 100.000 do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena, zatvorska kazna od 15 i više dana i zabrana vožnje 8 meseci.

Ukoliko je prekoračenje brzine u iznosu od 100 i više km/h – kazna iznosi od 120.000 do 140.000 dinara, 15 kaznenih poena, zatvorska kazna od 30 do 60 dana i zabrana vožnje 9 meseci.

Možda Vam se svidi i