“Dan belog štapa” – koji su problemi slabovidih ljudi?

Od strane Ozon
0 komentar

Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe i ove godine obeležava 15. oktobar – Međunarodni dan slepih poznat i kao Svetski dan belog štapa, čime se pridružuje celokupnom pokretu slepih Evrope i sveta. Ovu priliku koristimo da ukažemo na brojne probleme sa kojima se svakodnevno susreću slepe i slabovide osobe u našoj zemlji.

Korisnici belog štapa suočavaju se sa problemom NEPRISTUPAČNOG okruženja, što uključuje ne samo pristup javnim objektima, već i pristupačnu saobraćajnu infrastrukturu i nedostupne trotoare.
Beli štap predstavlja simbol slobode, nezavisnosti, samostalnosti i poverenja, jer omogućava slepoj osobi da se kreće slobodno i sigurno.
Usko vezan za samostalnost slepih je i problem potpisa, odnosno korišćenja faksimila u pravnom prometu. Potrebno je što pre rešiti ovaj problem, kako bi se slepima omogućilo da njihov POTPIS u svim situacijama važi jednako kao i potpis ostalih građana, budući da država i svojim Ustavom garantuje ravnopravnost svih građana, pa tako i slepih.
OBRAZOVANJE je još jedan od problema, posebno kad je reč o učenicima u inkluzivnom obrazovanju. Osnovni cilj inkluzivnog obrazovanja je da dete stekne samostalnost koja će mu omogućiti da funkcioniše nezavisno od porodice i da se ostvari kao ravnopravan član društva u kome živi.
Stvaranjem uslova za ZAPOŠLJAVANJE slepih ostvaruje se temeljno pravo koje ima svaki čovek – pravo na egzistenciju.
Specijalna POMAGALA omogućavaju slepima da svoje potrebe realizuju kao i svi drugi građani, stoga je neophodan je pristup savremenim pomagalima.
Apelujemo na sve državne institucije da građanima oštećenog vida u potpunosti omoguće ostvarivanje svih prava koje im po osnovu invaliditeta pripadaju, najpre kompenzacionih prava, a posebno se zalažemo za uvećanje dodatka za pomoć i negu drugog lica i za njegovo usklađivanje sa realnim troškovima života.

Dan slepih ustanovljen je 1992.godine Rezolucijom Ujedinjenih nacija kako bi se svetu skrenula pažnja na ljude oštećenog vida.
U Srbiji ima oko 12000 slepih i slabovidih lica dok Gradska organizacija slepih sa sedištem u Sremskoj Mitrovici ulica Parobrodska br.15, trenutno na svojoj evidenciji ima 220 članova.

U nepunih 20 godina rada, organizacija je što samostalno što u partnerstvu sa drugim organizacijama, realizovala preko trideset projekata od kojih su najznačajniji: obuke na računaru sa govornim softverom, obuke hodanja sa belim štapom, radio emisije posvećene slepim i slabovidim licima, opismenjavanje na Brajevom pismu za kasnije oslepela lica, kuglanje za slepa i slabovida lica, obuke tkanja na razboju, itd.
Aktivnosti u organizaciji su raznovrsne, vršimo evidenciju slepih i slabovidih lica, zalažemo se za ostvarivanje njihovih prava na beneficije za koje uglavnom ne znaju, vršimo nabavku pomagala, pružamo pomoć pri zapošljavanju, podnosimo zahteve i pomažemo pri ostvarivanju prava na penziju kao i na negu i pomoć drugog lica.

Gradska organizacija slepih Sremska Mitrovica ima izuzetno dobru saradnju sa Gradskom upravom za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, Centrima za socijalni rad Opština Šid i Sremska Mitrovica, javnim institucijama, nevladinim organizacijama, itd.

Možda Vam se svidi i