Centaru za socijalni rad „Sava” sredstva za unapređenje položaja Roma

Od strane Ozon
0 komentar

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i udruženja građana sa ciljem unapređenja položaja Roma.

Dodeljeni ugovori rezultat su tri završena konkursa: Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma iz oblasti stanovanja u iznosu od 2.450.000 dinara, Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava centrima za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja u iznosu od 2.500.000 dinara i Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti unapređenja položaja Roma i Romkinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

Centaru za socijalni rad „Sava” iz Sremske Mitrovice, dodeljena su sredstva za unapređenje položaja Roma. Centar za socijalni rad Sava kroz ovaj ugovor obezbediće romskog koordinatora na teritoriji grada.

„Kako su problemi Romske populacije jedan od problema koji je potrebno rešavati, Centar za socijalni rad „Sava“ , konkurisao je za dodelu bespovratnih sredstava. Planiramo da odredimo koordinatora za Romska pitanja za teritoriju Opštine Sremska Mitrovica. Za sada nije odlučeno gde će se nalaziti kancelarija, ugovor je tek potpisan, ali plan rada je određen. Koordinator će biti u stalnoj vezi sa Romskom populacijom, radiće na rešavanju problema, u smislu da će biti sprega između njih i svih ostalih službi u gradu, kako bi se još bolje radilo na ostvarivanju i zaštitu prava lica Romske nacionalnosti. Planiramo da na ovo mesto odredimo nekoga iz Romske populacije, ko nije zaposlen a ima visoko obrazovanje“, saznajemo iz Centra za socijalni rad „Sava.

Najvažniji ciljevi aktivnosti jesu integracija Roma i Romkinja u društvene tokove, osnaživanje romskih lidera, podrška u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, kao i promovisanje preduzetništva kod Roma i Romkinja.

Tekst je objavljen u sklopu projekta „Adava o Roma – To smo mi romi“ koji je sufinansiran iz budžeta Grada Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje,kulturu i sport. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Možda Vam se svidi i