AIK banka prodaje nepokretnost dužnika-Poslovni prostor u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Vrsta Poslovni objekat Broj prodaje 1Adresa Šećer sokak 24 Opština Sremska MitrovicaCena EUR 37.487 € Jemstvo 6.248 €Pravni osnovNa osnovu zaključka II 221/20 dana 20.04.2022. godine.
Datum javne prodaje 18.05.2022. Poverilac / Prodavac AIK BANKA AD BeogradKontakt telefon018/507-481; 018/247-479

Dodatni opisODREĐUJE SE prva prodaja na usmenom javnom nadmetanju nepokretnosti upisanim u listu nepokretnosti broj 3835 k.o. Sremska Mitrovica, kao poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, evidencioni broj 2, broj posebnog dela objekta 2, površine 90 m2, u prizemlju stambeno poslovne zgrade, broj objekta 1, izgrađene ka katastarskoj parceli broj 4193/0, u Sremskoj Mitrovici, ulica Šećer sokak broj 24.
Procenjena vrednost predmetne nepokretnosti iznosi 7.372.347,84 dinara.
Na prvom nadmetanju početna cena čini 60% od procenjene vrednosti nepokretnosti, odnosno, početna cena iznosi 4.423.408,70 dinara. Uplata na ime jemstva iznosi 10% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti, odnosno 737.234,78 dinara.
Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem, a javno nadmetanje će se održati dana 18.05.2022. godine sa početkom u 11.00 časova, u kancelariji javnog izvršitelja Bratislava Filipovića u Staroj Pazovi, ul. Svetosavska br. 29.
Razgledanje predmetnih nepokretnosti određuje se za dan 16.05.2022. godine u vremenu od 11.00 do 12.00 časova, u kome će licima zainteresovanim za kupovinu biti omogućeno da razgledaju predmetnu nepokretnost, a uz obavezan prethodni pismeni zahtev i konsultaciju sa javnim izvršiteljem.
Zainteresovani kupci su obavezni da pre održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva iznos od 10% od procenjene vrednosti predmetne nepokretnosti na namenski račun javnog izvršitelja Bratislava Filipovića broj 285-2240310000101-33 koji se vodi kod banke Naša AIK Banka a.d. Beograd, sa napomenom „jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju upredmetu posl. br. II 221/20“.

eKapija

Možda Vam se svidi i