196. GODINA RADA BOLNICE. U proteklim godinama medicinari heroji a danas dobili i opremu za Dan bolnice

Od strane Ozon
0 komentar

Zaposleno je 17 lekara, najboljih diplomaca kao kadrovsko pojačanje Opšte bolnice povodom Dana ustanove i najavljena je izgradnja nove zgrade. Kako bi i dalje ostvarivala najviši mogući nivo očuvanja i unapređenja zdravlja građana, bolnica je dobila na poklon od Grada Sremska Mitrovica kombi vozilo.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica, kao ustanova zdravstvene delatnosti na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite značajna je za ceo region. Grad Sremska Mitrovica nastavlja da im pruža pomoć, ovoga puta u vidu ustupanja kombija na korišćenje za potrebe zaposlenih.

Svetlana Milovanović gradonačelnica čestitala je Dan ustanove: „U ime Grada Sremska Mitrovica želim da svim zaposlenima u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica čestitam 196 godina postojanja. Ono što možemo da obećamo u narednom periodu je da ćemo sada sve svoje snage uložiti da jubilej 200 godina dočekaju u novoj zgradi, u rekonstruisanim prostorijama, u svakom slučaju, u mnogo boljim uslovima nego sad, to nam je zajednički cilj. Lokalna samouprava ima odličnu saradnju i sa rukovodstvom i sa zaposlenima u Opštoj bolnici, u krajnjem slučaju imamo isti cilj, a to je dobrobit svih naših sugrađana, ne samo Sremske Mitrovice, nego i iz celog Srema. Naravno da smo im podrška, sa druge strane mi im dugujemo zahvalnost za sve ono što rade za nas i što su radili u ovom prethodnom, jako teškom periodu, a i sigurna sam i da će raditi u budućnosti. Želim im sve najbolje.”

Zaposleni u bolnici pokazali su izuzetnu požrtvovanost, odgovornost, hrabrost i savesnost u toku 2021. godine, pružajući pomoć i lečenje pacijentima u toku jedne od najvećih epidemija ikada. Prošle godine zaposleno je 40 lica, devet sa visokom, četiri sa višom, 17 sa srednjom i 10 sa nižom stručnom spremom. Trenutno u bolnici radi 1022 ljudi, od toga njih 960 na neodređeno vreme.

Najavljena je izgradnja nove zgrade bolnice, kako kaže prim. dr Dragan Malobabić v.d. direktora te ustanove i dodaje: „Mitrovačka bolnica se nalazi na prekretnici, očekujemo veliku izgradnju novog objekta, a da prvu zgradu u našem krugu koja ima 196 godina napokon prepustimo muzeju i ljudima koji žele da uživaju u staroj arhitekturi, ona više nije pogodna za smeštaj pacijenata i oni će uskoro biti izmeštena u novu zgradu. Projekat nove zgrade je u toku ove nedelje prošao kod Kancelarije za javna ulaganja, projekat je sam finansirao Grad Sremska Mitrovica, a projekat izradnje će u dve faze koštati 39,5 miliona evra, tako veliko proširenje bolnice nismo ni očekivali. Zapošljavanje velikog broja lekara, tačnije njih 17 u samo jednom danu, najbolji diplomci koji su podeljeni u dve grupe sa ocenama preko osam i preko devet, to će doprineti velikom kadrovskom osvežavanju u našoj ustanovi, svi će oni dobiti specijalizacije i biće uključeni u rad ustanove koja sada ima preko 1.000 radnika. To je veliki kolektiv, tako da je jedan od velikih problema u našem funkcionisanju transport.”

„Grad je to ponovo prepoznao, svaki put kad smo zakucali na gradska vrata, ona su bila širom otvorena i sada smo dobili novo kombi vozilo sa sedištima za prevoz radnika i prevoz opreme, materijala na servis i gde god je potrebno. Prethodno vozilo je i dalje u funkciji ali prešlo je veliki broj kilometara i ovo je ogromna pomoć na kojoj smo neizmerno zahvalni”, dodao je Malobabić.

Bolnica je 196 godina dočekala i sa novom opremom. Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstva pravde dodeljena su i m sredstva za nabavku medicinske opreme – Digitalni mamografski sistem za stereotaksičnu biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci, automatski sistem za eksciziju i prikupljanje uzoraka tkiva sa pripadajućim setovima za vakuumsku biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci.

Na osnovu rešenja Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo APV o dodeli sredstava sprovedena je javna nabavka medicinske opreme:

– Ultrazvučni aparat za Službu za ginekologiju i akušerstvo

– Pokretni RTG aparat

– Elektrokauter – ligašur

– Uređaj za izlivanje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda (blateks) 2 komada.

Iz istog izvora, po javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama  u 2021. godini dodeljena su i sredstva za remont kotlova za grejanje ambijenta i tople potrošne vode MIP TIMO 1250 i  MIP TIMO 800.

Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova  u 2021. godini Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, dodeljena su sredstva za nabavku medicinske opreme i sproveden je postupak javne nabavke za nabavku:

1. Porođajnog stola

            2. Opreme za patologiju:

            2.1. Tkivni procesor

            2.2. Kriotom

            2.3. Aparat za kalupljenje

            2.4. Rotacioni mikrotom- 2 komada

            2.5.Fioka sa 60.000 slajdova- 10 komada

            2.6. Fioka sa 6.000 kaseta- 5 komada

3. Oprema za proširenje memorijskih kapaciteta – 2 komada

Na osnovu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, usmerena su sredstva bolnici za nabavku 50 setova za kiseoničku terapiju (centralni razvod), za nabavku i zamenu rendgen cevi za kompjuterizovanu tomografiju PHILIPS MX 16 i za nabavku industrijskih mašina za pranje veša (2 komada).

Evidentan je manji broj operacija i dijagnostičko-specijalističkih pregleda, jer su u bolnici rađeni samo hitni pregledi i operacije, zbog poznate epidemiološke situacije. Prethodnu godinu  obeležio je rad u uslovima epidemije virusa SARS-CoV-2, čemu je Opšta bolnica Sremska Mitrovica pristupila odgovorno, savesno i stručno, te se pružanje zdravstvene zaštite odvijalo uz nesebičnu pomoć nadležnog Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, lokalne samouprave, kao i uz pomoć donacija fizičkih i pravnih lica.

Krajem godine sprovedena je anonimna  anketa među pacijentima, koju svake godine organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u kojoj pacijenti imaju mogućnost da iskažu zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo pruženim bolničkim uslugama. U stratumu od 1 do 5 ukupna ocena za mitrovačku bolnicu bila je 4,35. Da bi imali visoke ocene i dobre rezultate rukovodstvo Opšte bolnice Sremska Mitrovica neprekidno teži unapređenju zdravstvene zaštite kako kroz nabavku nove opreme za rad, tako i kroz kontinuirano održavanje postojeće opreme i prostora u kome se pružaju zdravstvene usluge, kao i zanavljanjem kadra, te usavršavanjem i edukovanjem postojećeg.

U 2021. godini u mitrovačkoj bolnici bilo je 203.001 specijalističkih pregleda, broj bolničkih dana je 78.910, broj hospitalizovanih pacijenata je bio 14.225, prosečna dužina lečenja u navedenom periodu iznosila je 5,55 dana, prosečna zauzetost postelja bila je 42,14 %. Broj pacijenata u dnevnoj bolnici je 2.958 pacijenata, dok je broj dana u dnevnoj bolnici iznosio 19.215. Broj izvršenih operacija je bio 3.167, a broj manjih hirurških intervencija bio je 5.676.

Tokom  prethodne dve godine rukovodstvo i svi zaposleni u  Opštoj  bolnici Sremska Mitrovica  zalagali su se da u svakom momentu adekvatno i pravovremeno svi timovi reaguju uz poštovanje zahteva pacijenata kao i da se pacijentima omogući dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita. U 2021. godini ukupno jesprovedeno ukupno 50 postupaka javnih nabavki, od čega ukupno 49 otvorena postupka i 1 pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Kada je reč o medijskom praćenju rada bolnice, broj događaja koji je praćen je 86, a ukupan broj objava je 540, što je i tri puta više nego ranijih godina, a čemu je svakako doprinelo pojačano interesovanje medija za pravovovremenim  informisanjem  javnosti o temama vezanim za epidemiju koronavirusom i lečenju pacijenta od iste. Na sajtu bolnice objavljeno je ukupno 123 vesti i obaveštenja.

Našu bolnicu očekuju novi izazovi i zadaci – pre svega, rekonstrukcija i dogradnja i nabavka nove medicinske opreme i aparata.

Možda Vam se svidi i