Zaštitite vodomere na vreme

Od strane Ozon
0 komentar

Jutarnje temperature blizu nultog podeoka opomenasu za preduzimanje mera zaštite vodomera. Kako bi se izbeglo  smrzavanje i oštećenje vodomera, ali i unutrašnjihvodovodnih instalacija potrebno je da korisnicivodosnabdevanja adekvatno  zaštite merni instrument.

Izolacija vodomera može da se uradi postavljanjem, prekovodomera, termoizolacionog materijala – stiropora, daske, staklene vune ili slame .Takođe i poklopci na vodovodnimšahtovima treba da budu dobro zatvoreni i da se ne otvaraju na niskim temperaturama. Treba povesti računa io vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnuizolaciju cevi u prostorijama koje se manje ili uopšte ne greju. U objektima u kojima nema potrošnje vode tokomzime preporučuje se zatvaranje dotoka vode i ispuštanjevode iz instalacija, kako ne bi došlo do smrzavanja ipucanja mernog instrumenta i cevi. Dvorišne česme bi trebalo isključiti, a dvorišne vodovodne instalacijeisprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.

“Na taj način, uz malo pažnje mogu se izbeći kvarovi kojisa sobom iziskuju i troškove sanacije. Naše ekipe suspremne da intervenišu ukoliko dođe do pucanjavodomera, ali je delotvornije preventivno reagovati, jerukoliko dođe do havarije, troškove sanacije snosekorisnici”, kaže Borislav Babić, v.d.direktora JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica i podseća da su, premagradskoj Odluci o vodovodu, korisnici dužni da voderačuna o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da sprečenjihovo oštećenje.

Možda Vam se svidi i