Za Startap do 40% potrebnog novca – bespovratno

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo privrede obezbedilo je program za podršku startap kompanija.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Za šta su tačno namenjena sredstva?

Kako iz Ministarstva navode, sredstva opredeljena Programom namenjena su za: 

– Kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu vrednosti sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme koja je predmet kupovine i kreditiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene vrednosti ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema koja je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, sem ako nije preduzetnik; 

– Tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva; 

– Operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja. Struktura operativnih troškova je definisana u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom. 

A za šta ne?

Iz ove institucije napominju da se sredstva pomenutog programa ne mogu koristiti za nabavku opreme u svrhu špekulativnih radnji, te da se mogu mogu odobriti isključivo ukoliko se, na osnovu raspoloživih informacija, može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju

„Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti

– Primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl.; 

– Trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade (više detalja u vezi sa delatnostima koje imaju u sebi veći stepen obrade dato je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom); 

– Organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; 

– Proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; 

– Promet nafte i naftnih derivata; 

– Proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja; 

– Proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; 

– Građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu; 

– Transport i saobraćaj; 

– Finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja; 

– Proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda; 

– Delatnosti iznajmljivanja, rentiranja i samousluživanja, izuzev za potrebe turizma (više detalja u vezi sa podrškom turizmu dato je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom)“, preciziraju u Ministarstvu. 

Osim toga, sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata iz ostalih sektora, ako ne doprinose ostvarivanju ciljeva programa, niti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa ovim programom. 

Na koliko novca možete da računate?

„Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda„, kažu u Ministarstvu. 

Osim toga, podnosioci zahteva imaju mogućnost da deo vrednosti projekta finansiraju sopstvenim sredstvima. 

„Takođe, ukoliko je vrednost odobrenih sredstava manja od vrednosti traženih sredstava, podnosilac zahteva može, ukoliko prihvati rešenje o dodeli bespovratnih sredstava i odluku o dodeli kreditnih sredstava, iznos do pune razlike investicionog ulaganja finansirati iz sopstvenih sredstava“.

Izvor B92

Možda Vam se svidi i