Početak još jednog kruga nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ započeće ovog meseca.

Biće organizovano šest javnih izvlačenja nagrada na Prvom programu RTS-a:

Kako se navodi na sajtu ove nagradne igre, raspored je sledeći:

1. Prvo izvlačenje 23. januara 2021 – Trosoban stan u Beogradu (Zemunske kapije) i 5 automobila Fiat 500L; 

2. Drugo izvlačenje 30. januara 2021 – Dvosoban stan u Beogradu (Zemunske kapije) i 5 automobila Fiat 500L; 

3. Treće izvlačenje 6. februara 2021 – Dvosoban stan u Beogradu (Zemunske kapije) i 5 automobila Fiat 500L; 

4. Četvrto izvlačenje 13. februara 2021 – Dvosoban stan u Beogradu (Zemunske kapije) i 5 automobila Fiat 500L; 

5. Peto izvlačenje 20. februara 2021 – Dvosoban stan u Beogradu (Zemunske kapije) i 5 automobila Fiat 500L; 

6. Šesto izvlačenje 27. februara 2021 – Jednosoban stan u Beogradu na vodi i 5 automobila Fiat 500L. 

Budući da će to biti drugi krug izvlačenja, organizatori su na svojoj veb prezentaciji naveli i odgovore na najčešća pitanja učesnika, a koje prenosimo u nastavku teksta. 

Da li su promenjeni uslovi učešća za drugi krug nagradne igre?

Ne. Uslovi učešća u drugom krugu nagradne igre su isti kao i za prvi krug. Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova (potvrda za kartično, odnosno instant plaćanje na mestima prodaje), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. septembra 2020 godine. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u istoj koverti. Adresa na koju se šalju koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020 (validne su i koverte koje u adresi sadrže 2021 ili nemaju navedenu godinu). Za više informacija pogledajte Pravila nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2020 – drugi krug“

Da li koverte koje su poslate za prvi krug nagradne igre učestvuju u izvlačenjima drugog kruga? 

Da. Koverte koje su stigle na adresu Uzmi račun i pobedi 2020 i nisu izvučene u prvom krugu, ravnopravno učestvuju u izvlačenjima nagrada drugog kruga nagradne igre, sve do poslednjeg izvlačenja. 

Da li je učešće u nagradnoj igri zdravstveno bezbedno? 

Nagradna igra ne predstavlja dodatni zdravstveni rizik za građane, s obzirom da nema čekanja u redovima za koverte ili markice, niti potrebe da se ulazi u zatvorene prostore s obzirom da se koverte mogu ubaciti u poštanske sandučiće koji se nalaze na otvorenom. Preporučuje se da građani pripreme koverte kod kuće i da ih ubace u najbliže poštansko sanduče, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mera (nošenje maske i fizička distanca). Dodatno, građanima se preporučuje da plaćaju bezgotovinski (karticom ili telefonom) kad god je to moguće, jer tako izbegavaju direktan kontakt s prodavcem i novčanicama koje idu iz ruke u ruku, a pritom dupliraju svoje šanse za dobitak. 

Koji je nagradni fond za prvi i drugi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2020?

Vrednost nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi računu i pobedi 2020 iznosi 660.482,20 evra i 41.623.390,80 dinara. Nagradni fond čine trosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, četiri dvosobna stana u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, jednosoban stan u Beogradu na vodi i 30 automobila Fiat 500L. Ukupna vrednost nagradnog fonda drugog kruga nagradne igre iznosi 675.026,72 evra i 41.623.390,80 dinara. I u drugom krugu nagradni fond čine trosoban stan u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, četiri dvosobna stana u Beogradu na lokaciji Zemunske kapije, jednosoban stan u Beogradu na vodi i 30 automobila Fiat 500L. 

Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju maloletna lica?

Ne. Prema Zakonu o igrama na sreću u nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletne osobe. Ukoliko roditelji ili bake i deke pošalju kovertu na ime svoje maloletne dece ili unučića te koverte će se smatrati nevažećim. 

Da li nagradnoj igri mogu da učestvuju stranci sa privremenim ili stalnim boravkom u Srbiji? 

U nagradnoj igri mogu učestvovati punoletni građani Srbije ili strani državljani pod uslovom da imaju prijavu prebivališta ili boravišta na teritoriji Republike Srbije. 

Da li mogu učestvovati stanovnici Kosova?

Da. Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije. 

Da li radnici Pošte imaju pravo učešća u nagradnoj igri?

Ne. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju lica koja su zaposlena u institucijama i organizacijama koje neposredno učestvuju u njenom priređivanju, uključujući: Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Republička direkcija za imovinu, Uprava za igre na sreću, Poreska uprava, JP Pošta Srbije, Državna lutrija Srbije i NALED. Članovi porodica zaposlenih u navedenim institucijama i organizacijama imaju pravo učešća u nagradnoj igri. 

Da li je dozvoljeno da trgovci šalju račune iz svojih radnji?

Da. Prema kriterijumima nagradne igre, dozvoljeno je slati fiskalne račune i slipove iz bilo koje prodavnice, uključujući i prodavnicu u kojoj pošiljalac radi. Napominjemo da je obaveza trgovca da izda i uruči fiskalni račun i slip kupcu prilikom svake kupovine, a da kopije sačuva radi evidencije i kontrole. 

Kako će građani biti informisani o pravilima igre i nagradnom fondu?

Sve informacije o nagradnoj igri, fondu, izvlačenjima i drugim pitanjima biće redovno objavljivane u sredstvima javnog informisanja, na portalu nagradne igre www.uzmiracun.rs, veb prezentacijama priređivača i partnerskih institucija i organizacija i kroz različite PR aktivnosti. Za sva dodatna pitanja građani mogu da se obrate korisničkoj podršci na mejl kontakt@uzmiracun.rs

Ko su organizatori nagradne igre?

Organizator nagradne igre je Vlada Republike Srbije, a podršku pruža NALED. 

Koji je cilj nagradne igre?

Nagradna igra organizuje se u cilju suzbijanja sive ekonomije kroz jačanje svesti i motivacije građana da plaćaju bezgotovinski i uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine, jer jedino tada mogu da budu sigurni da trgovac posluje u skladu sa zakonom i da plaća poreze iz kojih se finansiraju zdravstvo, školstvo i druge javne usluge, što je u vreme pandemije važnije nego ikad. 

SLANJE I POPUNJAVANJE KOVERATA

Kako popuniti kovertu i na koju adresu je treba poslati?

Adresa na koju se šalju koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020 (validne su i koverte koje u adresi sadrže 2021 ili nemaju navedenu godinu). Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata (mesto prebivališta/boravišta, ulica, kućni broj, broj stana) i kontakt telefon. Poleđina koverte je strana na kojoj se koverta otvara. Ipak, i ukoliko kao dobitna bude izvučena koverta na kojoj su kontakt podaci upisani na prednjoj strani, smatraće se važećom. 

Da li se prihvataju koverte koje sadrže sve tražene podatke o učesniku osim broja stana kod adrese? 

Da. Od ličnih podataka, neophodno je upisati na poleđini koverte ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta iz ličnih dokumenata, i kontakt telefon učesnika. 

Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za kartično, odnosno instant plaćanje (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. septembra 2020. Visinа rаčunа i slipоvа nе pоvеćаvа šаnsu zа dоbitаk. Svi rаčuni i slipоvi оd 100 dinаrа pа nаvišе iz bilо kоје rаdnjе ili prоdајnоg mеstа imајu istu šаnsu dа učеstvuјu u nаgrаdnој igri. 

Kakve koverte mogu da se koriste za učešće u nagradnoj igri?

Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče. Takođe, važno je da boja koverte omogućava da su lični podaci čitljvi kako bi dobitnik mogao da se identifikuje i kontaktira.

Da li se korporativna koverta (sa malim logotipom i sitno štampanim podacima o privrednom subjektu na licu koverte) smatra važećom? 

Da. Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče i omogućavaju čitljivost svih obaveznih podataka o pošiljaocu kako bi dobitnik mogao da se identifikuje i kontaktira. 

Da li je dozvoljeno da se koverte ukrase, odnosno da budu u boji ili sa crtežom? 

Da, ukoliko su svi podaci o pošiljaocu (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta i kontakt telefon) čitljivi. 

Da li je moguće direktno doneti koverte na mesto izvlačenja, bez slanja putem pošte?

U izvlačenju nagrada učestvuju samo one koverte koje su ubačene u poštanske sandučiće ili predate na šalterima pošte. 

Da li na jednoj koverti može biti upisano više imena pošiljalaca?

Jednu kovertu može poslati samo jedna osoba, odnosno nije dozvoljeno upisati imena dva pošiljalaca na koverti. 

Da li je u redu da se adresa ili kontakt telefon pošiljaoca napišu unutar koverte?

Ne. Jedan od neophodnih uslova za učešće u nagradnoj igri je da se kontakt podaci pošiljaoca napišu na poleđini koverte, kako je uobičajeno u poštanskom saobraćaju. Ukoliko nedostaje bilo koji od kontakt podataka koji su neophodni za nedvosmislenu identifikaciju dobitnika (ime i prezime, adresa iz ličnih dokumenata i telefon) – koverta će se smatrati nevažećom i učesnik gubi pravo na nagradu. 

Da li će nagradu moći da dobije osoba koja je u toku nagradne igre promenila prezime i mesto prebivališta ili boravišta?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije vodi evidenciju o prebivalištu svih građana i promenama koje su se dešavale. Od te institucije moguće je dobiti potvrdu o promeni prebivališta/boravišta, s kojom će dobitnik dokazati da je u trenutku slanja koverte živeo na adresi koju je naveo. Takođe, izvodom iz matične knjige rođenih i venčanim listom dobitnik može da dokaže da je u trenutku slanja imao ime i prezime koje je navedeno na koverti. 

Kakva je procedura ako učesnik, čija je koverta izvučena u nagradnoj igri, izgubi ili na bilo koji način ostane bez broja telefona koji je naveo kao kontakt?

Ukoliko Komisija ne može da identifikuje dobitnika na osnovu podataka navedenih na koverti, i/ili dobitnik ne može da dokaže da je bio vlasnik izgubljenog broja telefona, pravo na nagradu se ne može ostvariti. 

Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna ili se mora zalepiti poštanska markica?

Poštanska usluga slanja koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2020 je besplatna. Poštanska markica nije potrebna. 

Zašto nisu predviđene tipske / namenske koverte za učešće u nagradnoj igri?

Da bi se izbegle gužve i redovi u Pošti radi preuzimanja namenskih koverti, građanima je omogućeno da koriste bilo koje koverte za učešće u nagradnoj igri, što je jednostavnije i zdravstveno bezbednije. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani je dovoljno napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020 (validne su i koverte koje u adresi sadrže 2021 ili nemaju navedenu godinu), a na poleđini koverte je potrebno čitko napisati kontakt podatke pošiljaoca (ime, prezime, adresa iz ličnih dokumenata i telefon). 

Na koji način Pošta Srbije garantuje bezbednost pošiljki i da neće biti zloupotreba?

Javno preduzeće Pošta Srbije je dužno da preduzima sve neophodne organizacione mere kojima se korisnicima usluga obezbeđuju i pružaju kvalitetne i sigurne poštanske usluge, kao i da obezbedi nepovredivost poštanskih pošiljaka i tajnost podataka što je garantovano odredbama Ustava Republike Srbije u članu 41 – Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja, i Zakonom o poštanskim uslugama u kojem je u članu 2. stav 8. navedena odredba o načelu nepovredivosti tajnosti pisama i drugih sredstava opštenja. Prilikom obavljanja usluga svi elementi poštanske mreže, odnosno preradni centri na lokalnom i regionalnom nivou su obezbeđeni celodnevnim (24 časa) video nadzorom. U skladu sa navedenim, preduzete su sve neophodne mere u cilju zaštite nepovredivosti svih pošiljaka u okviru nagradne igre „Uzmi račun i pobedi 2020“: nakon prispeća ovih pošiljaka na namenski pregradak, pošiljke se sortiraju, pakuju u namenske vreće, zatvaraju sigurnosnim zatvornicama, a potom se odlažu u prostoriju koja je obezbeđena fizičko-tehničkom zaštitom i neprekidnim video nadzorom. Pošta Srbije, kao javni poštanski operator na mesečnom nivou izvrši prenos preko 20 miliona poštanskih pošiljaka, i redovno pruža podršku u organizaciji nagradnih igara, uključujući i uspešnu realizaciju dva ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ tokom 2017. i 2018. godine. 

FISKALNI RAČUNI I SLIPOVI 

Da li računi i slipovi mogu biti iz iste prodavnice i da li mogu svi biti izdati istog dana?

Računi i slipovi su važeći bez obzira da li su iz istog prodajnog mesta ili ne, da li su izdati istog dana i koja je vrsta robe kupljena. Važno je samo da su fiskalni računi ili slipovi ispravni, da nisu stariji od 1. septembra 2020. i da je minimalni iznos po računu 100 dinara. 

Na koji način plaćanje karticom ili instant plaćanje duplira šansu za dobitak?

Jednostavno – ukoliko 10 puta platite kešom, dobićete 10 fiskalnih računa što je dovoljno za jednu kovertu. Ukoliko 10 puta platite karticom ili izvršite instant plaćanje – dobićete 10 fiskalnih računa i još 10 slipova, što je dovoljno za dve koverte, a to je dupla šansa za dobitak!

Zašto ste uključili slipove u nagradnu igru?

Slipovi (potvrda o plaćanju karticom i potvrda o instant plaćanju) su uključeni u nagradnu igru kako bi se podstaklo bezgotovinsko plaćanje kao najbolji način da se svaka novčana transakcija učini transparentnom. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe. Dodatno – bezgotovinsko plaćanje je zdravstveno bezbednije od plaćanja kešom, jer nema potrebe za direktnim kontaktom sa prodavcem ili novcem koji ide iz ruke u ruku.

Da li u nagradnoj igri učestvuju slipovi za instant plaćanja na prodajnom mestu mobilnim telefonom putem IPS QR koda? 

Da. U nagradnoj igri se prihvataju i potvrde za izvršeno instant plaćanje na prodajnim mestima mobilnim telefonom putem IPS QR koda, kao najsavremenijim i najpovoljnijim načinom bezgotovinskog plaćanja koje je u ovom trentku omogućeno na preko 1500 naplatnih mesta. Broj prodajnih mesta na kojima se može platiti instant plaćanjem povećava se jer trgovci i pružaoci platnih usluga intezivno rade na implementaciji instant plaćanja u saradnji sa Narodnom bankom Srbije. 

Da li je fiskalni račun koji je plaćen čekovima validan za nagradnu igru? 

Da. U nagradnoj igri učestvuju svi validni fiskalni računi i slipovi ne stariji od 1. septembra 2020. od 100 i više dinara, bez obzira na to koji je metod plaćanja korišćen prilikom kupovine. 

Kako prepoznati pravi fiskalni račun i slip (potvrda o plaćanju karticom ili instant plaćanju)? 

Na stranicama fiskalni računipotvrda o plaćanju karticom i potvrda o instant plaćanjumožete proveriti da li su vaši fiskalni računi i slipovi validni, odnosno da li imaju sve osnovne elemente. 

Da li mogu da se šalju loše odštampani fiskalni računi na kojima se ne vide svi podaci?

Takve račune nemojte slati, jer na fiskalnim računima svi osnovni elementi moraju biti čitljivi kako bi Komisija proverila njihovu ispravnost. 

Da li je ispravan fiskalni račun na kome piše „roba“, „proizvod“ ili broj (šifra) umesto konkretnog naziva proizvoda, a kao jedinica mere se navodi jedan dinar?

Zakonom o fiskalnim kasama, u članu 12 koji se odnosi na fiskalni isečak i fiskalni račun, definisano je da fiskalni isečak obavezno treba da sadrži sledeće elemente: naziv, količina, jedinica mere, cena po jedinici mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga. „Roba“, „proizvod“, broj (šifra), i „dinar“ ne mogu se smatrati nazivom proizvoda i jedinicom mere u skladu sa Zakonom, i u tom smislu ovakvi fiskalni računi nisu ispravni. Sve nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa mogu se prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61, ili online putem putem portala www.poreskialarm.rs

Da li mogu da pošalјem račun iz apoteka na kome za robu piše „učešće” ili „participacija?

Saglasno odredbi člana 12. stav 1. fiskalni isečak je fisklani dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticoma. Stavom 2. istog člana propisani su obavezni podaci koji fiskalni isečak treba da sarži. Ukoliko fiskalni isečak ne sadrži sve obavezne podatke, između ostalog i naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga, isti ne može biti validan. U konkretnom slučaju znači da ukoliko na fiskalnom isečku umesto naziva dobra stoji „učešće“ ili „patricipacija“ isti se ne može smatrati ispravnim, ali ukoliko pored naziva dobra stoji „učešće„ ili „patricipacija“ takav račun je ispravan. 

Da li slipovi u jednoj koverti moraju da budu svi sa iste kartice ili mogu biti sa različitih kartica?

Slipovi u koverti mogu biti sa različitih kartica. Slipovi ne moraju glasiti na lice koje je na koverti naznačeno kao pošiljalac. Potrebno je poslati 10 slipova, minimalne vrednosti 100 dinara i ne starijih od 1. septembra 2020. Osnovni elementi slipa moraju biti validni. 

Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?

Ne. Fiskalni računi i slipovi šalju se odvojeno u zasebnim kovertama, i ne treba ih mešati. Svaka koverta treba da sadrži najmanje 10 fiskalnih računa ili 10 slipova. Koverte u kojima su pomešani slipovi i fiskalni računi tako da nema 10 ispravnih od jedne vrste – biće diskvalifikovane. 

Da li je prema Pravilima nagradne igre dozvoljeno mešanje gotovinskih računa i računa plaćenih karticom? 

Ne. Prema Pravilima nagradne igre gotovinski računi ne učestvuju u nagradnoj igri. Da bi se koverta smatrala važećom, neophodno je da sadrži najmanje 10 ispravnih fiskalnih računa, ili 10 ispravnih slipova. Fiskalne račune i slipove ne treba mešati u jednoj koverti. Ako u jednoj koverti ima 10 pomešanih fiskalni računa i slipova – takva koverta će se smatrati nevažećom. 

Da li se u koverti mogu mešati fiskalni računi plaćeni kešom i plaćeni karticom? 

Fiskalni računi za kupovine koje su obavljene u kešu ili bezgotovinski mogu se poslati u istoj koverti. Prema Pravilima nagradne igre, u istoj koverti ne treba mešati fiskalne račune i slipove. 

Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi na kojima je naznačen PDV 0% odnosno nisu u sistemu PDV-a?

Da, fiskalni računi na kojima je PDV osnovica iskazana sa 0% su validne za učešće u nagradnoj igri. 

Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi za kupovinu cigareta, alkohola i dopune kredita za telefon? 

Da, fiskalni računi i slipovi izdati prilikom kupovine cigareta, alkohola ili dopune za telefon mogu da učestvuju u nagradnoj igri, pod uslovom da nisu stariji od 1. septembra 2020. i da je minimalna vrednost po računu ili slipu 100 dinara. 

Da li je važeći slip ako na njemu piše kopija za trgovca, tj. ako je trgovac kupcu dao svoju kopiju, a sebi zadržao onu koja bi trebalo da ide kupcu?

Da, prihvatiće se i kopije slipova koje su namenjene trgovcima, ukoliko je odobrena transakcija (natpis “prodaja” na slipu za kartično plaćanje). 

Da li se ispravnim smatraju fiskalni računi sa kontrolne trake?

Fiskalni računi iz kontrolne trake su vlasništvo poreskog obveznika. Poreski obveznik je u obavezi da ih čuva tri godine od početka naredne godine. U ovom slučaju bi obveznik bio u prekršaju ukoliko bi fiskalne račune s kontrolnih traka koristio za slanje u nagradnoj igri. Dodatno, fiskalni računi iz kontrolne trake služe za proveru ispravnosti fiskalnih računa u nagradnoj igri. U skladu sa Pravilima, priređivač nagradne igre zadržava pravo da proveri validnost fiskalnih računa putem kontrolnih traka, i u slučaju da se na taj način njihova validnost ne može dokazati – dobitnik gubi pravo na osvojenu nagradu. 

Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati računi o plaćenoj putarini, potvrde o onlajn kupovini, izvršenoj isplati novca sa bankomata, autobuske ili bioskopske karte?

Ne. U nagradnoj igri učestvuju isklјučivo fiskalni računi i slipovi za kupovinu proizvoda i usluga na koje se odnosi Zakon o fiskalnim kasama. Sve ostale vrste računa, priznanica, potvrda i karata nemaju pravo učešća u nagradnoj igri. 

Da li se za nagradnu igru mogu poslati slipovi kojima su plaćene komunalije – voda, struja, grejanje, smeće i slično?

Javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.), nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, i takvi računi i potvrde o plaćanju nisu obuhvaćeni nagradnom igrom. 

Da li je važeća koverta ukoliko se u njoj nalazi 10 računa i jedan, dva ili više slipova?

Važeća je svaka koverta u kojoj se nalazi minimum 10 ispravnih fiskalnih računa ili 10 ispravnih slipova. Računa i slipova može biti i više, ali deset ispravnih je neophodan uslov. 

Da li mogu da pošaljem fiskalni račun ili slip koji je malo izgužvan?

Fiskalne račune i slipove koji su izgužvani je potrebno ispraviti i proveriti da li su svi neophodni elementi na njima čitljivi i ispravni – ukoliko jesu, možete ih poslati uredno složene u koverti. 

Da li su važeći fiskalni računi koji ne sadrže ime i prezime prodavca? 

Da, fiskalni računi koji ne sadrže ime i prezime prodavca su validni, ukoliko sadrže sve obavezne elemente koje možete proveriti u Pravilima nagradne igre i na stranici o fiskalnom računu

Da li je dozvoljeno da se fiskalni računi i slipovi potpišu sa zadnje strane, ili da se upiše ime i prezime pošiljaoca? 

Iako nije neophodno, učesnici mogu potpisati fiskalne račune i slipove sa zadnje strane ili upisati svoje ime i prezime, ukoliko to žele. Bitno je da svi neophodni elementi fiskalnog računa ili slipa budu čitljivi kako bi komisija mogla da proveri njihovu ispravnost. 

Šta da radim ukoliko prodavac ne želi da mi izda fiskalni račun, ili ukoliko dobijem neispravan račun?

Nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61. Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih računa, kao što su predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, mogu se podneti i online putem putem portala Poreske uprave – www.poreskialarm.rs

Dodatno, tokom pandemije korona virusa Vlada Srbije je odgovorila i na potrebe građana da na jednostavan način prijave i druge oblike sive ekonomije te je u saradnji s NALED-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) otvoren jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija na broju 011/ 6350-322 ili putem online formulara na sajtu www.inspektor.gov.rs.

Izvor B92

Možda Vam se svidi i