Usvojen predlog odluke o finansijskoj podršci domaćinistvima u procesu energetske tranzicije

Od strane Ozon
0 komentar

Danas su odbornici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, usvojili predlog odluke o finansijskoj podršci domaćinistvima u procesu energetske tranzicije Energetska tranzicija je proces prelaska sa sistema na kome se dominantno koriste neobnovljivi izvori energije na sistem korišćenja obnovljivih izvora energije. 

Grad Sremska Mitrovica će u 2021. godini kroz mere energetske tranzicije sufinansirati unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima sa teritorije Grada.

“Skupština grada Sremska Mitrovica na današnjoj sednici usvojila je Pravilnik o merama sufinansiranja energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, u cilju usaglašavanja sa odredbama ugovora koji je grad Sremska Mitrovica zaključio sa Ministarstvom rudarstva i energetike a posebno u delu definisanja maksimalnog iznosa odnosno gornjeg limita podsticaja. S tim u vezi za sve četiri mere koje će se u okviru ovog programa realizovati u Sremskoj Mitrovici, procentualno je definisan maksimalni iznos podsticaja u procentu od 50%. Što se tiče pojedinačnih mera i maksimalnih iznosa finansijski iskazano, u pitanju kod mere radnje i nabavke stolarije, tu je maksimalni iznos podsticaja 100.000 dinara, kod izolacije je 120.000 dinara, što se tiče gasnih peći i kotlova 70.000 dinara i maksimalan iznos kod peći i kotlova na pelet odnosno biomasu iznos je 85.000 dinara. U ponedeljak 12. jula, Gradska uprava za urbanizam raspisaće javni konkurs prema privrednim društvima i subjektima koji se bave prodajom i ugradnjom stolarije, izolacije i kotlova. Poziv će trajati 15 dana, nakon čega sledi poziv ka gradjanstvu, javni poziv za domaćinstva, tako da svi zainteresovani koji žele da konkurišu za sredstva, mogu da konkurišu na javni poziv krajem jula meseca”, rekao je zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić.

You may also like