U planu uređenje groblja u Šišatovcu

Od strane Ozon
0 komentar

Usvojen je plan izrade detaljne regulacije za proširenje groblja u naseljenom mestu Šišatovac u k.o. Ležimir

Groblje kao jedna od komunalnih površina koje postoji u naselju Šišatovac u nedostatku prostora za sahranjivanje, što predstavlja problem za naselje.

Iz navedenih razloga problem je bilo potrebno planski rešiti za naredni period u skladu sa potrebama naselja.

Donešenom odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije proširenja groblja u naseljenom mestu Šišatovac u k.o. Ležimir.

Izgradnja groblja podrazumeva i izgradnju grobljanskih kapela, ograđivanje groblja i opremanje svom neophodnom infrastrukturom.

Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja sa

strukturom osnovnih namena prostora i korišćenja zemljišta

Planirno proširenje postojećeg groblja, odnosno novi jedinstveni kompleks groblja u naseljenom mestu Šišatovac prostorno se nadovezuje na postojeće groblje u severozapadnom delu naselja.

Formiranje jedinstvenog kompleksa groblja rešiće se tako da se spontano proširenje uredi približno ortogonalnoj šemi grobnih polja, a nove površine urede izgradnjom grobnih polja i pratećih objekata visokogradnje u skladu sa konfiguracijom terena.

Raspoloživi prostor će obezbediti dovoljno prostora za sahranjivanje u narednih 20 godina. U kompleksu groblja formiraće se komemorativni plato na kom će biti izgrađena i kapela. Kompleks će biti opremljen infrastrukturom neophodnom za funkcionisanje savremenog groblja.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrovica.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Rok za izradu plana je 150 dana (usklađivanje sa dinamikom prispelih uslova nadležnih preduzeća i institucija).

Možda Vam se svidi i