Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Svetski dan borbe protiv dijabetesa je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na probem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922. godine. Logo svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.

Ovaj dan ima za cilj da bude vodeća platforma za promovisanje napora za zagovaranje za dijabetes, da promoviše važnost preduzimanja koordinisanih i usklađenih akcija za suočavanje sa dijabetesom kao ozbiljnom globalnom pretnjom po zdravlje, skrene pažnju na ključna pitanja i drži dijabetes čvrsto u centru pažnje globalne javnosti i politike.

Ovog Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Međunarodna federacija za dijabetes poziva nacionalne vlade da:

 • Obezbede najbolju moguću negu za ljude koji žive sa dijabetesom, obezbeđujući dostupnost svih esencijalnih lekova za dijabetes
 • Poboljšaju skrining za dijabetes kako bi se obezbedila pravovremena dijagnoza i sprečile komplikacije povezane sa dijabetesom
 • Razviju politike za poboljšanje prevencije tipa 2 dijabetesa, posebno među mladim ljudima
 • Stvore i implementiraju mehanizme za značajno angažovanje ljudi koji žive sa dijabetesom tokom razvoja javnih politika u vezi sa ovim stanjem.

TEMA I KLJUČNE PORUKE 2021

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 2021-23 je „Dostupnost terapije za dijabetes“. Nakon 100 godina od otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta i dalje nemaju pristup odgovarajućoj terapiji. Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalno lečenje, negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.

Pored toga, živimo u izuzetno teškim vremenima, u kojima se osobe sa dijabetesom suočavaju sa dodatnom  zdravstvenom pretnjom – teškim komplikacijama infekcije COVID- 19. Stoga je od velike važnosti da lekovi za dijabetes, tehnologije, podrška i nega budu dostupni svima kojima je to potrebno. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da vlade, kreatori politike i zagovornici reaguju, kako bi se povećala ulaganja u negu i prevenciju dijabetesa.

DIJABETES ŠIROM SVETA 2021:

 • 537 miliona odraslih (20-79 godina) živi sa dijabetesom – 1 od 10 osoba. Predviđa se da će ovaj broj porasti na 643 miliona do 2030. i 784 miliona do 2045. godine.
 • Preko 4 od 5 (81%) odraslih osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
 • Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini – 1 na svakih 5 sekundi.
 • Dijabetes je prouzrokovao najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova – povećanje od 316% u poslednjih 15 godina.
 • 541 milion odraslih ima smanjenu toleranciju na glukozu, što ih stavlja u visok rizik od dijabetesa tipa 2.
 • Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva. Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

Predlozi za promociju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa:

 • Podelite poruku ili tekst o Svetskom danu dijabetesa ovog novembra
 • Promovišite Svetski dan dijabetesa onlajn

Promovišite kampanju na društvenim medijima – lajkujte, delite i retvitujte. Koristite Instagram filter. Promovišite kampanju na svojoj veb stranici ili putem društvenih medija. Napravite selfi u plavom krugu i podelite ga na kanalima društvenih medija.

 • Vežbajte u plavom

Redovna fizička aktivnost je važan deo upravljanja dijabetesom i smanjenja rizika od tipa 2 dijabetesa. Bilo u zatvorenom ili na otvorenom, svaki korak je važan za očuvanje zdravlja. Ako su aktivnosti na otvorenom u vašoj zajednici ograničene, šetajte ili vežbajte kod kuće ili na radnom mestu. Ohrabrite svoje prijatelje, porodicu i kolege da povećaju nivo fizičke aktivnosti u skladu sa preporukama!

 • Promovišite plavi krug

Nosite plavo za dijabetes. Nosite plavu narukvicu. Predložite lideru u vašoj zajednici ili slavnoj ličnosti da nosi plavi krug. Osvetlite plavom bojom vaš dom ili radno mesto.

Preduzmite sve mere predostrožnosti protiv COVID-19 infekcije. Imajte na umu ograničenje zbog fizičkog distanciranja i održavajte događaje na daljinu.

Šta je dijabetes ?

Diabetes mellitus se ubraja među najčešća endokrinološka oboljenjasa prevalencom u stalnom porastu.  Posledica je  modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost, fizička neaktivnost i stres.

Ogroman broj pacijenata (oko 50%) ne zna ili nije svestan da boluje od šećerne bolesti, čime se izlaže ozbiljnom riziku ranog razvoja mnogobrojnih komplikacija ove bolesti. Merenje glikemije (OGTT, celodnevni profil), određivanje HbA1c, insulinemije, samo su neki od kardijalnih faktora za prevenciju, praćenje, kao i lečenje ove bolesti, a naročito za sprečavanje hroničnih komplikacija koje ova bolest donosi sa sobom.

Koji su simptomi dijabetesa?

Osnovni klinički znaci diabetes mellitusa su:

 • polidipsija (uzimanje velike količine tečnosti)
 • poliurija (pojačano mokrenje)
 • polifagija (izrazita glad)
 • gubitak telesne mase.

Koji su tipovi dijabetesa?

Etiološka klasifikacija dijabetesa:

 • Tip 1 dijabetesa (insulinzavisni oblik dijabetesa)
 • Tip 2 dijabetesa (insulinnezavisni oblik dijabetesa)
 • Drugi specifični oblici dijabetesa
 • Gestacijski dijabetes

Koji su najčešći faktori rizika?

 • Gojaznost
 • Slaba fizička aktivnost
 • Genetska opterećenost ovom bolešću u porodici
 • Stresna stanja.

Dijagnoza dijabetesa:

Visok rizik za dijabetes

 • Glikemija našte od 5.6mmol/l do 6.9 mmol/l (IFG)
 • Glikemija u toku OGTT-a sa 75 g glukoze u 120min. Od 7.8 do 11,1 mmol/l(IGT)
 • HbA1c 5.7%-6.4%

Dijabetes mellitus

 • HbA1c ≥ 6,5%
 • Glikemija našte ≥ 7.0 mmol/l (126 mg/dL)
 • Glikemija u toku OGTT-a sa 75 g glukoze u 120 min. ≥ 11.1 mmol/l
 • Glikemija u bilo kom slučajnom uzorku krvi( bez obzira na obrok) ≥ 11.1 mmol/ uz prisustvo tipičnih dijabetesnih simptoma ( poliurija, polidipsija, gubitak u tel.težini)

Možda Vam se svidi i