Sve NAGRADE Muzičke škole: Spisak

Od strane Ozon
0 komentar

Nagrade učenika Muzičke škole “Petar Krančević” osvojene u maju i junu 2921.godine.


SIRMIUM MUSIC FEST
Sremska Mitrovica, 7-9. maj 2021.

KLAVIR
Pretkategorija:
Luna Pisanjuk, 1. OMŠ – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Marija Maksimović, 1. OMŠ – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Marko Petrović, 1. OMŠ – PRVA nagrada, klasa: Cecilija Tomić

Prva kategorija:
Isidora Maksimović, 2. OMŠ – DRUGA nagrada, klasa: Nina Botić
Iva Inaišvili, 1. OMŠ – TREĆA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Vuk Mrvaljević 3. OMŠ – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Dunja Mrvaljević, 3. OMŠ – DRUGA nagrada, klasa: Margarita Vujović

Druga kategorija:
Leon Žarko, 5. OMŠ – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Margarita Vujović

Četvrta kategorija:
Isidora Grozdanović, 2. SMŠ – TREĆA nagrada, klasa: Milica Miljanić (Miloš Andrić)
Tara Vukadinović, 2. SMŠ – TREĆA nagrada, klasa: Margarita Vujović

Peta kategorija:
Marija Jovanović, 4. SMŠ – DRUGA nagrada, klasa: Margarita Vujović

KAMERNA MUZIKA
Prva kategorija:
Marko Đanić, Jelena Ranković (2. OMŠ, solo pevanje), Tara Vukadinović (2. SMŠ, klavir) – TREĆA nagrada, klasa: Aleksandra Padrov
IL VENTO Isidora Kozlina (6. OMŠ, flauta), Irena Panić (5. OMŠ, flauta), Leon Žarko (5. OMŠ, klavir) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković
Druga kategorija:
Sara Buček (2. SMŠ, solo pevanje), David Perković (2. OMŠ, solo pevanje), Anđela Tomić (3. SMŠ, klavir) – PRVA nagrada, klasa: Aleksandra Padrov

FLAUTA
Pretkategorija:
Ana Prokić (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra
Jovana Jovanović (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra
Luka Halilović (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirska pratnja: Damjana Ćuk
Una Brkljač (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra
Valentina Sarka (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra

Prva kategorija:
Anja Branković (4. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirska pratnja: Damjana Ćuk
Jovana Matijašević (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirska pratnja: Damjana Ćuk
Leona Fogaraši (4. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirska pratnja: Damjana Ćuk
Tatjana Stanivuk (4. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Irena Milić, klavirska pratnja: Damjana Ćuk

Druga kategorija:
Irena Panić (5. OMŠ) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Jelena Vlaović, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra
Isidora Kozlina (6. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirska pratnja: Aleksandar Cundra

SAKSOFON
Pretkategorija:
Danilo Ostojić (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirska pratnja: Ana Vujović
Vasilije Stanković (1. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirska pratnja: Ksenija Lešević
Jasmin Ata (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirska pratnja: Ksenija Lešević
Lazar Vukmir (2. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Mihajlo Vukajlović, klavirska pratnja: Ksenija Lešević

Prva kategorija:
Luka Dudić (2. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirska pratnja: Ana Vujović
Todor Nikolovski (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Siniša Murić, klavirska pratnja: Ana Vujović

Međunarodno takmičenje „Art in experience“
23.04. do 10.05.2021, Makedonija (onlajn)

Druga B kategorija:
Alisa Božić (6. razred OMŠ, violončelo) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Aleksandra Đorđević, klavirska pratnja: Ana Vujović

Međunarodno takmičenje „Festival Slovenske muzike“
12-14. maj Beograd (onlajn)

Sara Buček (2. SMŠ) – PRVA nagrada; klasa: Aleksandra Padrov, klavirski saradnik: Margarita Vujović
Marko Đanić (2. OMŠ) – DRUGA nagrada; klasa: Aleksandra Padrov, klavirski saradnik: Margarita Vujović

Leon Žarko (5. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Tara Vukadinović (2. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Marija Jovanović (4. SMŠ) – PRVA nagrada i Specijalna nagrada za izvođenje domaćeg kompozitora, klasa: Margarita Vujović

XXVI Internacionalni festival “Dani harmonike“
15-16. maj, Smederevo

Kategorija „Baby“:
Ognjen Lukić (1. OMŠ)–PRVA nagrada, klasa: Mirjana Milaković

Kategorija A:
Strahinja Simeunović (3. OMŠ)–PRVA nagrada, klasa: Mirjana Milaković

Kategorija C:
Boško Petović (5. OMŠ)–PRVA nagrada, klasa: Snežana Radojičić

Međunarodno takmičenje mladih pijanista
14-17.05. Šabac

Pretkategorija:
Popović Lena (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Milda Kuzminac

B kategorija:
Leon Žarko (5. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović

D kategorija:
Tara Vukadinović (2. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović

E kategorija:
Marija Jovanović (4. SMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović

Međunarodni susreti flautista „Tahir Kulenović“
14-16.05. Valjevo

Irena Panić (5. OMŠ)–PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra
Isidora Kozlina (6. OMŠ)–PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Međunarodno takmičenje gudača „Stevan Mokanjac“
22-23. maj, Negotin (online)

Peta kategorija:
Alisa Božić (6.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Aleksandra Đorđević, klavirski saradnik: Ana Vujović

Festival pijanizma
20-23.05. Sremska Mitrovica

Bebi kategorija:
Marija Maksimović (1.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Milica Marelj (2.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Aleksandar Cundra
Sara Milović (1.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Luna Pisanjuk (1.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Lena Popović (2.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Milda Kuzminac
Nikola Radović (1.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Ema Žutić (1.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Lazić

Prva kategorija:
Milan Aćimović (2.OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Teodora Fingerhut (3.OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Mia Lazarević (2.OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Isidora Maksimović (2.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić
Bosiljka Marković (2.OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Lazić
Kim Sretković (3.OMŠ) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Dušanka Gavrilović
Neda Stefanović (1.OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Obrenović
Anđela Jović (2.OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Milda Kuzminac

Peta kategorija:
Anđela Tomić (3. SMŠ) – PRVA nagrada (LAUREAT, 100 poena), klasa: Dušanka Gavrilović

TO i Uporedni klavir:
Tomislav Blažina (1. VIO) – PRVA nagrada, klasa: Milda Kuzminac
Ilija Sretenović (1. VIO) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Jovanović
Mihajlo Stanić (1. VIO) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Jovanović
Miloš Đorđić (2. VIO) – PRVA nagrada, klasa: Jovanka Ivanić
Saša Živković (2. VIO) – DRUGA nagrada, klasa: Sandra Nikolić
Luka Jozić (2. TO) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Jovanović
Selena Petrović (2. TO) – DRUGA nagrada, klasa: Jelena Jovanović
Nina Sinković (2. TO) – DRUGA nagrada, klasa: Sandra Nikolić
Irina Trivić (2. TO) – DRUGA nagrada, klasa: Vanja Vuletić
Danijel Jović (3. VIO) – PRVA nagrada, klasa: Sandra Nikolić
Aleksandra Teodorović (3. VIO) – DRUGA nagrada, klasa: Sandra Nikolić

Takmičenje „Mladi virtuoz“ (onlajn)
21-26. maj, Beograd

Prva kategorija – duvači:

Una Brkljač (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Druga kategorija – klavir:
Isidora Maksimović (2. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Nina Botić

Zemun International Music Competition (ZIMC)
25-26. maj, Zemun

Flauta-treća kategorija:
Irena Panić (5. OMŠ) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra
Isidora Kozlina (6. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Republičko takmičenje klavira (UMBPS)

maj 2021. Beograd

Leon Žarko (5. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Margarita Vujović
Marija Jovanović (4. SMŠ) – PRVA nagrada (100 poena, LAUREAT celog takmičenja), klasa: Margarita Vujović

Međunarodno takmičenje “Petar Konjović“
30.05.2021. Beograd

Pretkategorija:
Sara Buček (2. SMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Aleksandra Padrov, klavirska pratnja: Anđela Tomić (3. SMŠ)

XI Međunarodni festival „Muzičko proleće“
28-30. maj 2021. Smederevo, onlajn

Kategorija „Baby“:
Ognjen Lukić (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Mirjana Milaković

Kategorija A:
Strahinja Simeunović (3. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Mirjana Milaković

Kategorija C:
Boško Petković (5. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Snežana Radojičić

Međunarodni festival muzike „Amadeus“,

maj, Beograd

Violina:
Sara Jovanović (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Ljubica Jovanović
Teodora Čolić (1. OMŠ) – PRVA nagrada, klasa: Ljubica Jovanović
Damir Suhanji (2. OMŠ) – TREĆA nagrada, klasa: Ljubica Jovanović
Danja Kasabašić (3. OMŠ) – DRUGA nagrada, klasa: Ljubica Jovanović,
Klavirski saradnik: Dragana Filimonović

Majski susreti mladih muzičara
27-31. maj, Lazarevac

Isidora Kozlina (6. OMŠ) – PRVA nagrada (LAUREAT, 100 poena), klasa: Tatjana Miljković, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Festival muzičkih i baletskih škola Srbije
30.05. do 05.06. 2021. Vršac

Ekipa solista – Prva kategorija:

Kim Sretković (3. OMŠ) – PRVA nagrada (98 poena), klasa: Dušanka Gavrilović
Strahinja Simeunović (3. OMŠ) – DRUGA nagrada (88,71 poena), klasa: Mirjana Milaković
Mihajlo Šikić (3. OMŠ) – PRVA nagrada (90,71); klasa: Olivera Milić Hiršer, klavirski saradnik: Ljiljana Šikić
Irena Panić (5. OMŠ) – PRVA nagrada (100 poena); klasa: Jelena Vlaović, klavirski saradnik: Aleksandar Cundra

Kamerni ansambl – Druga kategorija:
„IL VENTO“ (Isidora Kozlina, Irena Panić i Leon Žarko) – PRVA nagrada (100 poena), klasa: Tatjana Miljković

Ekipno: Muzička škola „Petar Krančević“ – PRVA nagrada (97,17 poena)

You may also like