Sremska Mitrovica: Skupština Grada 27. avgusta. Za dnevni red predloženo šest tačaka

Od strane Ozon
0 komentar

Sednica Skupštine grada će se održati u sali I Skupštine grada Sremska Mitrovica, u petak 27. avgusta sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA,
 2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021.GODINE,
 3. IZVEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2020.GODINU I ODLUKOM O RASPODELI DOBITI ZA 2020.GODINU JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM – MAČVA“ ŠABAC,
 4. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA, DRUŠTAVA KAPITALA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA NA KOJA SE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA, A ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.2021. GODINE – 30.06.2021.GODINE I TO:
 • JKP „TOPLIFIKACIJA“
 • JP „SREMGAS“
 • JKP „VODOVOD“
 • JKP „KOMUNALIJE“
 • JP ZA POSLOVE URBANIZMA „URBANIZAM“
 • „SIRMIJUM PUT“ DOO
 • „GRADSKO STANOVANJE“ DOO
 1. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM – MAČVA“ ŠABAC ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021.GODINE,
 2. IZBORI I IMENOVANJA.

Možda Vam se svidi i