Srbija dobija zakon o istopolnim zajednicama do leta

Od strane Ozon
0 komentar

Prvi korak ka legalizovanju brakova pripadnika LGBT zajednice napravilo je juče Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, objavivši polazne osnove za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Javna rasprava trajaće do 20. februara, a najave su da bi zakon trebalo da bude usvojen u Skupštini već do leta.

Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže za „Blic“ da bi predlog zakona trebalo da se nađe u Skupštini do kraja prolećnog zasedanja.

– Predlog će se naći u SKupštini Srbije do kraja prolećnog sazedanja. U petak će biti objavljene polazne osnove, na eUpravi, po Zakonu o planskom sistemu, i to je sam početak procesa – najavljuje Čomić.

Zakon o istopolnim zajednicama bio je jedan od najvećih zahteva na prethodnim paradama ponosa u Srbiji. U nacrtu koji se našao u javnosti, istopolna zajednica se definiše već u članu 2.

– Istopolna zajednica je zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona. Izrazi koji se koriste u ovome zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li navedeni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju bez diskriminacije lica ženskog i muškog pola – piše u tom članu.

Kako se sklapa istopolni brak

Pošto se u naredna tri člana govori o načelu ravnopravnosti, kao i o zabrani svakog oblika nasilja i diskriminacije, prelazi se na načine sklapanja istopolne zajednice koja se, kako stoji u članu šest, “zasniva izjavom registrovanom kod matičara voljom dva lica istog pola kojima se izražava pristanak za sklapanje istopolne zajednice u cilju ostvarivanja zajednice porodičnog života”.

Ono što je novina u odnosu na sklapanje tradicionalnog braka jeste da činu zaključenja istopolne zajednice pored matičara prisustvuje odbornik lokalne samouprave koga skupština odredi.

S druge strane, istopolna zajednica prestaje pod istovetnim uslovima kao tradicionalni brak, odnosno smrću partnera, proglašenjem nestalog partnera umrlim, poništenjem ili raskidom. Raskid partnerstva može tužbom sudu zahtevati jedan partner ili oba partnera sporazumno.

Polazne osnove nacrta zakona definišu i ona pitanja koja su istopolni partneri navodili kao najvažnije razloge za legalizovanje gej brakova, a to su: prava partnera u slučaju lišenja slobode i u toku bolničkog lečenja. 

– Partner istopolne zajednice koji je hospitalizovan ima isto pravo na posetu svog partnera kao i bračni supružnik, u skladu sa zakonom koji određuje uslove hospitalizacije – stoji u članu 26.

Izvor Blic

You may also like