Spomen bista Adolfu Svatopluk Osvaldu u Sremskoj Rači

Sremska Mitrovica- Odbornici će u sredu, 31. marta donositi odluku o postavljanju spomen biste Adolfu Svatopluku Osvaldu u Sremskoj Rači.

Sredsta za izradu i postavljanje spomen biste obezbedio je „Odbor za podizanje spomenika Adolfu Svatopluku Osvaldu-Novi Sad“.

Idejno rešenje će utvrditi Odbor za sprovođenje odluke u skladu sa Odlukom o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ br. 7/2018), koga će obrazovati Skupština Grada Sremska Mitrovica posebnim rešenjem.

Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata izdaje odobrenje za postavljanje spomen ploče.

Foto Wikipedia

Foto Wikipedia

Nebojša Kuzmanović iz Novog Sada je Gradskoj upravi za kulturu i sport podneo Inicijativu za postavljanje spomen biste i spomen ploče Osvaldu Svatopluku. U Inicijativi je naveo da će sredinom 2021. godine biti obeleženo 145 godina od smrti Osvalda Svatopluka, slovačkog pesnika koji je značajan za slovačku književnost i kulturu, ali i za srpski narod i R Srbiju. Osvald Svatopluk je učestvovao u oslobodilačkim ratovima koje su Srbi vodili protiv Turske, kao dobrovoljac, a poginuo je kao pripadnik dobrovoljačkih jedinica u srpskoj Drinskoj diviziji 4. jula 1876. godine u bici kod Sremske Rače.

Gradska uprava za kulturu i sport je u skladu sa članom 7 Odluke o podizanju i održavanju spomenika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“ br. 7/2018) formirala radni tim koji je pribavio stručna mišljenja Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata, JP za poslove urbanizma „Urbanizam“ i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, a u kojima su predložili da spomen bista bude postavljena u Sremskoj Rači u dvorištu OŠ „Branko Radičević“, na parceli br. 230 k.o. Sremska Rača.

Gradska uprava za kulturu i sport je o dobijenim mišljenjima obavestila podnosioca inicijative, koji se saglasio sa predloženim rešenjem.

Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj je dana 09.03.2021. godine dala Saglasnost na procenu finansijskih efekata u kome je navela da donošenje predmetne Odluke nema uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.