Skupština: RAZREŠENJA i IMENOVANJA

Od strane Ozon
0 komentar

Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica su na sednici verifikovali rešenje o obrazovanju komisije za sprovodjenje komasacije za katarstarsku Opštinu Šašinci i imenovanju članova.

U rešenju o obrazovanju komisije za sprovođenje komasacije za katastarsku opštinu Šašinci i imenovanju njenih članova („Službeni list grada Sremska Mitrovica“ broj 13/2017 i 12/2019) u tački IV menja se stav 2. i glasi:

„Komisija je nadležna da, u skladu sa zakonom, sprovede postupak i donese Rešenja o raspodeli komasacione mase u katastarskoj opštini Salaš Noćajski za učesnike komasacije: Todorović B. Rodoljuba iz Noćaja i Stojinović Miodraga iz Salaša Noćajskog.

Skupština je verifikovala prestanak funkcije člana odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima, i na njeno  mesto izabrala Miroslava Zubovića, iz Martinaca.

Takođe, na zasedanju Skupštine donete su  i odluke o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora škole “Petar Krančević” iz reda roditeljaa.

DUŠAN STOJAKOVIĆ iz Grgurevaca, razrešen je dužnosti člana Školskog odbora Muzičke škole „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, iz reda roditelja.

SLAĐANA NOVOTNI iz Sremske Mitrovice, imenovana je za člana Školskog odbora Muzičke škole „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici, iz reda roditelja.

Odbornici su doneli odluku i o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Muzeja Srema.

ŽELjKO NINKOVIĆ iz Sremske Mitrovice, razrešen je dužnosti predsednika Upravnog odbora Muzeja Srema u Srem.Mitrovici.

Za predsednika Upravnog odbora Muzeja Srema imenovan je NEDELjKO TERZIĆ iz Sremske Mitrovice.

You may also like