Sednica Skupštine Grada počela minutom ćutanja za Novku Runtić

Od strane Ozon
0 komentar

Sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica počela je danas u minutom ćutanja Novku Runtić je preminula u januaru 2021. godine.

Novka Runtić je bila je dugogodišnji radnik DDOR – a i dugogodišnji član SPS – a. Bila je potpredsednica gradske organizacije SPS – a, član izvršnog i Gradskog odbora, popredsednica foruma žena SPS Sremska Mitrovica, predsednica mesne organizacije stranke u Martincima i predsednica Udruženja boraca NOR- s Martinci. 

Prva tačka dnevnog reda današnjeg skupštinskog zasedanja je bilo utvrđivanje prestanka mandata Novka Runtić  odbornice u Skupštini grada Sremska Mitrovica, zbog prerane smrti. Za novog odbornika u Skupštini grada Sremska Mitrovica izabrana je Zorica Kočić Brnja.

You may also like