Raspisan Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava, ko ima pravo učešća?

Od strane Ozon
0 komentar

Danas 20.08.2021. godine raspisan je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 10.09.2021. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez na imovinu ili fotokopiji, odnosno očitanoj ličnoj karti),
 • da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu,
 • da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  • dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  • građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  • građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,
  • rešenje o ozakonjenju.

Možda Vam se svidi i