Radno vreme JKP KOMUNALIJE 15 i 16. februara

Od strane Ozon
0 komentar

OBAVEŠTENjE O RASPOREDU RADA SLUŽBI JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA

  1. I 16. Februara 2021.god.

Sektori koji će raditi:
Sektor Gradska čistoća
Sektor Higijena grada
Sektor Gradska pijaca
Sektor Pogrebne Usluge

Sektori koji neće raditi:
Sektor Parking servis
Sektor Administarcija
Sektor Gradsko zelenilo

You may also like