Dana 27.09.2021. godine održan je prvi sastanak između predstavnika Udruženja „Regionalne inicijative Srema“ i predstavnika rukovodstva Grada Sremska Mitrovica, u cilju pripreme prvih aktivnosti predviđenih projektom “ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – platforma za lokalni dijalog”, odobrenim od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo“.

Prema rečima Jelene Micić, rukovodioca projekta, zadatak projektnog tima je da se poveća učešće predstavnika organizacija civilnog društva i javnosti u procedurama donošenja javnih politika i odluka na nivou lokalne zajednice u oblasti zaštite životne sredine.

Na sastanku su razmatrani modaliteti unapređenje rada Skupštine grada u cilju veće zastupljenosti predstavnika organizacija civilnog društva, u postupku donošenja odluka u oblasti ekologije.

Utvrđene su osnovne smernice u izradi upitnika za građane, predstvanike gradske vlasti i organizacije civilnog društva u cilju izrade analize postojećih aktivnosti civilnog sektora u Sremu, saradnja sa jedinicama lokalne samouprave i aktuelni mehanizmi donošenja lokalnih politika od značaja za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Takođe, razmatrani su modaliteti i načini formiranja neformalne odborničke grupe koja će primarno za cilj imati saradnju sa ogranizacijama civilnog sektora u postupku donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine, tzv. zelene odborničke grupe.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja „Regionalne inicijative Srema“ , Jelena Micić i Milan Mirić, kao i predstavnici Grada Sremska Mitrovica, zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić i sekretar Skupštine grada, Miloš Mišković.

Možda Vam se svidi i