Projekat „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života”

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Projekat „Kreiramo mogućnosti za krojenje novog života” implementira se kroz program „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” – Inicijativa za inkluziju 3, a sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Nosilac projekta je Grad Sremska Mitrovica, dok su projektni partneri Regionalna razvojna agencija Srem, Centar za ekonomsko unapređenje Roma, Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodina i Unija poslodavaca Vojvodine.

Petar Samardžić zamenik gradonačelnice rekao je da je cilj projekta obezbeđivanje podrške zelenom zapošljavanju i samozapošljavanju Roma i drugih ranjivih grupa: „To će biti ostvareno  kroz primenu održivih inovativnih modela socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije. Grad Sremska Mitrovica kao nosilac ovog projekta podržava inicijative u oblasti cirkularne i socijalne ekonomije za najranjivije grupe stanovništva i kroz donošenje važnih strateških dokumenata koji garantuju finasijsku i institucionalnu održivosti ovakvih i sličnih inicijativa na nivou grada. Takođe, sa ciljem promovisanja primera dobre prakse i potencijala primenljivosti modela u sličnim lokalnim zajednicama i preduzećima širom Srema i Vojvodine, velika pažnja će biti posvećena vidljivosti projekta i informisanju što šire grupe zainteresovanih strana. Jedna od glavnih aktivnosti projekta jeste podrška za cirkularnu i socijalnu tzv. zelenu ekonomiju, posebno u oblasti reciklaže tekstila, sortiranja, sakupljanja i obrade tekstila, konfekcijskog šivenja, obradi i proizvodnji različitih proizvoda od tekstila. U jednom projektu je predstavljen multisektorski model i pristup podršci ovim kategorijama stanovništva, radi što boljeg pozicioniranja na tržištu rada, povećanja šansi za njihovo zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Vrednost projekta je oko 110.000 evra, a projekat će trajati 12 meseci.”

Projekat će se sprovoditi u periodu od 1. decembra 2021. do 30. novembra 2022. godine. Najvažnije aktivnosti se ogledaju kroz sprovođenje obuka za Rome i druge ranjive grupe i stvaranje uslova za započinjanje i održavanje poslovanja, na specifičnim i inovativnim proizvodnim linijama, konfekcijskog šivenja i pravljenja proizvoda od tekstila i sl.

Kako je rekla Slađana Teodorović iz Centra za ekonomsko unapređenje Roma: „U saradnji sa partnerima iz Sremske Mitrovice, Rume i Novog Sada realizujemo projekat koji se tiče marginalizovanih grupa, pre svega Roma. Zadatak centra je da organizuje Romkinje, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja i druge marginalizovane grupe koje su u potrazi za poslom. Centar sprovodi obuku za oko 40 žena za rad na šivaćim mašinama, imaćemo 5 grantova koji će obezbediti otvaranje samostalnih firmi i više osoba će moći da se zaposli kod poznatog poslodavca, a najkompetntniji će dobiti šivaće mašine i moći će da nastave rad. Pozivam sve zainteresovane da se prijave za obuku za rad na šivaćim mašinama, pre svega one koji su socijalno ugroženi, koji su na birou, korisnici Centra za socijalni rad. Romi kao nacionalna manjina koja su najmanje obrazovana su i najmanje zaposlena, na ovaj način želimo da im pomognemo da iako nemaju neko obrazovanje, ako nisu završili osnovnu školu, ni srednju, da na ovaj način mogu da ostvare prihod, odnosno najpre da se obuče i zatim da se zaposle. Najveći problem je začarani krug siromaštva, siromašni su zato što su neobrazovani i obrnuto ali zahvaljujući projektu i Gradu možemo da ga prekinemo. Ovaj projekat je jedinstven na nivou Srbije, osmišljen je u cilju većeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, samohranih majki, žena žrtava nasilja i naravno Romkinja.”

Do sada su organizovane obuke za zapošljavanje ali ovakva vrsta praćenja i pomoć osobama koje mogu da se zaposle nije do sada postojala, te je ovo pilot-projekat. Zainteresovani mogu da se prijave putem Fejsbuk stranice Centra za ekonomsko unapređenje Roma, kao i u svojim mesnim zajednicama. Mogu da se prijave u naredna dva meseca, do kraja januara.

Vladimir Lalošević predsednik Unije poslodavaca Vojvodine rekao je da su oni jedina reprezentativna organizacija poslodavaca na nivou Vojvodine i dodao: „Samim tim smo i na lokalnom nivou sa svojim lokalnim kancelarijama učesnik socijalnog dijaloga sa sindikatima i sa vlašću za formiranje boljeg kako društveng tako i poslovnog ambijenta. Jedan ovakav projekat je nama značanjan jer samim tim, učimo naše poslodavce, članove kako se društvenoodgovorno posluje, čemu služi cirkularna ekonomija i kako da učestvujemo u zapošljavanju ranjivih grupa.”

Na nivou projekta, obuke će u skladu sa mapiranim potrebama i mogućnostima pohađati više od 50 korisnika dok će od tog broja 15 osoba biti zaposleno kod poznatog poslodavca, 5 najboljih poslovnih ideja biti podržano finansijskim sredstvima, a 10 osoba biti podržano za sticanje prihoda kroz opremanje mini konfekcijskim postrojenjima.

Tekst je objavljen u sklopu projekta „РАВНОПРАВНО –  Лицем у лице –  Muj an muj“ koji je sufinansiran iz budžeta Grada Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje,kulturu i sport. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Možda Vam se svidi i