Prijavljivanje za polovinu prvog državnog minimalca do 31. marta

Od strane Ozon
0 komentar
Prijave za treći paket mera državne pomoći privredi, koji podrazumeva isplatu polovine minimalca za tri meseca su u toku, a firme koji se odluče za korišćenje ove pomoći treba da preko portala e-Porezi dostave izjavu o prihvatanju direktnih davanjado 31. marta za isplatu za april 2021. godine.
Izjava se daje se posebno za isplatu svakog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje novac, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu.
Isplata novca vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Uprave za trezor. Namenski račun biće otvoren kod banke koja vodi tekući račun privrednog subjekta, a ukoliko firma ima otvorene tekuće račune kod više banaka, dužna je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.
Pravo na korišćenje pomoći privredni subjekt može i da izgubi ukoliko u roku od meseca od poslednje isplate smanji broj zaposlenih za više od 10%. Takođe, firme koje isplate dividende do kraja 2021. godine, nemaju pravo na pomoć.
Prva isplata očekuje se, kako je najavljeno, 8. aprila.

You may also like