Preventiva 7 dana, nakon toga KAŽNJAVANJE

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Policijska ispostava u Sremskoj Mitrovici počinje kontrolu kretanja plovila na reci Savi i rada objekata uz gradsku plažu, područje Grada Sremska Mitrovica. 

Cilj ovih aktivnosti je povećanje bezbednosti svih koji borave na reci Savi u toku kupališne sezone, posebno korisnika gradske plaže.

Komandir policijske ispostave u Sremskoj Mitrovici, major policije Milan Marković rekao je da će danas na obali biti podignut čamac policijske ispostave koji će vršiti preventivnu aktivnost u narednih nekoliko dana.


Policijski službenici će vršiti upozoravanje vlasnika plovila o propisima koji su obavezni da bi plovilo bilo bezbedno na vodi.

“Nakon preventivnog momenta koji će trajati sedam dana, krenuvši od danas, počećemo represivne aktivnosti, odnosno pojačanu kontrolu kao na primer, da li plovila poseduju dozvole, da li su čamci uredno registrovani, da li su lica pod dejstvom alkohola ili ne, što je jako važno za bezbednost učesnika na reci.” rekao je komandir Marković.

Ova akcija će se nastaviti do kraja kupališne sezone kako bi gradjani bili što bezbedniji.

Policijski službenici će u svakom momentu biti tu za gradjane.

Otkrivanje prekršaja će se vršiti na način definisan zakonom i o tome će biti sačinjavana adekvatna pismena odluka.

Kada je u pitanju komunalna policija Vitomir Obrenčević, rukovodilac komunalne policije rekao je da oni kontrolišu obeleženi deo plaže, da ne dodje do vožnje čamaca kao ni drugih plovnih objekata za vreme sezone. U to ne spadaju čamci koji se koriste u svrhu spasilačke službe. 

Održava se komunalni red a kazne propisane odlukom o gradskoj plaži za pravna lica koja voze plovni objekat unutar obeleženog dela plaže kreću se u rasponu od 150.000 za pravno lice, 75.000 za preduzetnike i 10.000 za fizička lica.

You may also like