Povećane usluge BANKE

Od strane Ozon
0 komentar

Inteza banka je nedavno obavestila svoje klijente o povećavanju cene nekih „usluga“.

1. Povećano je održavanje računa. 10% za Paket sa osnovnim uslugama (Osnovni), 16,7% za „Intesa Hit“, do 99,75% za paket Magnifica.

2. Izdavanje izvoda je poskupelo 100%.

3. Poskupeo je prenos novca i uplate 30% za Osnovni i 25% za „Intesa Hit“ i Magnifica račun.

4. Izdavanje čekova je poskupelo 75% za Osnovni i 50% za „Intesa Hit“ račun.

5. Uvedena je naplata izvršenja trajnog naloga. Primer: Ako porodica ima 5 trajnih naloga, to je dodatnih 900 RSD troškova godišnje.

6. Uvedena je naplata plaćanja elektronskim putem. Do sada se naplaćivalo samo izvršenje plaćanja na šalteru.

7. Uvedena je naplata održavanja računa za devizne račune. Do sada je bilo bez naknade, a po novom 120 RSD mesečno, to jest 1.440 RSD godišnje po računu.

8. Zakup sefova je poskupeo, gledajući najjeftinije 460% bez platnog računa / 180%  Osnovni račun / 100% Hit Račun / 20% Magnifica (sa 250 RSD na 1.400/700/500/300RSD).

9. Uvođenje naplate „naknade za transakciju plaćanja na rate“. Naime, uvedena je naplata 50RSD po transakciji (mesečno) za plaćanje na rate karticama. Znači da ako platite 10.000 RSD „bez kamate“ kod trgovca koji prima Banca Intesa kartice na rate, to „bez kamate“ će biti ukupno 6% vrednosti kredita (50 RSD x 12 meseci), to jest ekvivalent 10,90% godišnje kamate! (kredit 10.000 RSD pri otplati 12 meseci po kamatnoj stopi 10,90% daje ukupno 600,20 RSD kamate). Strana 13, fusnota broj 3: Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate i primenjuje se za transakcije plaćanja na rate na prodajnim mestima koja sa Bankom imaju ugovor o prihvatanju platnih kartica Banke sa opcijom plaćanja na rate.

Udruženje gradjana Efektiva

Možda Vam se svidi i