Poskupelo izdavanje dokumenata

Od strane Ozon
0 komentar

Posle usklađivanja Tarife republičkih administrativnih taksi koje je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama, od 1. jula se u Republici Srbiji naplaćuju uvećani iznosi za izdavanje pojedinih dokumenata.

Iznosi republičkih administrativnih taksi usklađuju se svake godine, godišnjim indeksom potrošačkih cena koji objavljuje Republički zavod za statistiku za period od 1. maja prethodne godine do 30. aprila tekuće godine.  Izuzetno, takse koje su propisane ili čija je visina izmenjena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama od 5. decembra 2020. godine usklađene su indeksom potrošačkih cena za period od 1. januara 2021. godine do 30. aprila 2021. godine – navode iz Ministarstva finansija. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, godišnji indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u periodu od 1. maja 2020. godine do 30. aprila 2021. godine iznosio je 102,8 odsto (rast od 2,8 odsto), odnosno u periodu od 1. januara 2021. godine do 30. aprila 2021. godine iznosio je 102,6 odsto (rast od 2,6 odsto). Prema tome, visina taksi propisanih Zakonom povećana je za 2,8 procenata, odnosno takse koje su propisane u decembru 2020. godine povećane su za 2,6 odsto. Iznosi taksi zaokruženi su tako što suma do pet dinara nije uzeta u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružen je na deset dinara

– Prema članu 19. stav 1. tačka 4. Zakona, ne plaća se taksa za prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave.  Prema Tarifnom broju 220. za uverenje iz matičnih knjiga bilo je potrebno izdvojiti 480 dinara, a od 1. jula visina takse iznosi 490 dinara.  
Ukoliko je reč o uverenju iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju visina takse je iznosila 880 dinara, dok je usklađeni iznos 900 dinara – kažu iz Ministarstva finansija.

 Shodno Tarifnom broju 221. za izvode iz matičnih knjiga na domaćem obrascu visina takse iznosila je 120 dinara
 Imajući u vidu način zaokruživanja usklađenih iznosa, visina takse nije menjana, dok je za izvod iz matične knjige namenjen inostranstvu bilo potrebno izdvojiti 420 dinara, a sada je potrebno izdvojiti 430 dinara.  
Prema Tarifnom broju 40. za zahtev za izdavanje vozačke dozvole propisana visina takse bila je 280 dinara, dok je sada taj iznos 290 dinara.

You may also like