Najveći problem lopta: A čije su lopte?

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST 

Povodom natpisa objavljenih na zvaničnoj internet stranici Grupe građana „Grad za sve nas“, a u vezi sa loptama koje su podeljene mitrovačkim školama, u cilju boljeg funkcionisanja i unapređenja nastave fizičkog vaspitanja, veoma je važno istaći da su lopte DONACIJA školama. 

Za razliku od posetilaca vebsajta, ili bilo koje društvene mreže, koji mogu bez naknade pročitati tekstove, trgovci robu moraju naplatiti.

Šta to znači?

Zakon o trgovini propisuje obavezu trgovca da poseduje isprave o proizvodnji, odnosno nabavci, prevozu, skladištenju i prodaji robe (faktura, carinska isprava, otpremnica, skladišnica i sl.), kao i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.

Na osnovu navedenih isprava trgovac vodi evidenciju prometa, odnosno evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe, a u skladu sa Zakonom o trgovini.

U prevodu, uz svaku dostavu bilo koje vrste robe, trgovac je u obavezi da priloži i fakturu/ otpremnicu za svaku jedinicu gde se roba otprema.

To se desilo i u školama gde su lopte otpremljene. A na osnovu ugovora o donaciji sa upravom za sport i kulturu, donator plaća fakturu.

Ugovor o donaciji je sklopljen sa Gradskom upravom za obrazovanje, po osnovu kojeg su lopte dodeljene osnovnim i srednjim školama, uz propisanu otpremnicu. 

Bez želje za dijalogom sa neistinitim i zlonamernim navodima, u cilju ubiranja jeftinih političkih poena, obaveštavamo javnost da je Gradska uprava za obrazovanje primilala donaciju sa zahvalnošću i obavezom da se proslede školama radi korišćenja u nastavi. Dijalog je moguć sa nekim ko ima dobre namere i znanje, dok je bilo kakav dijalog sa zlonamernim neznalicama nemoguć, piše u saopštenju lokalne samouprave.

  • Obaveštava se javnost da škole nemaju nikakvu finasijsku obavezu prema primljenoj donaciji. Gradska uprava za obrazovanje nastaviće rad na poboljšanju uslova za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja, sa ciljem nesmetanog odvijanja nastave u skladu sa planom i programom, većeg učešća dece u sportu i očuvanju njihovog zdravlja, piše u saopštenju.

Ovaj donator nije prvi put dobirao opremu, ne samo za škole, i kao i ranije, želi da ostane anoniman.

Možda Vam se svidi i